เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to Englishคำค้น:

ฐานข้อมูลกฤตภาคภาคตะวันตก

ศูนย์ข้อมูลภาคตะวันตก หอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ ได้จัดทำฐานข้อมูลกฤตภาคภาคตะวันตกออนไลน์ขึ้น เพื่อให้บริการข่าวสาร และบทความในด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับภาคตะวันตก 8 จังหวัด ได้แก่ นครปฐม ราชบุรี กาญจนบุรี สุพรรณบุรี เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ สมุทรสาคร และสมุทรสงคราม โดยรวบรวมข่าวจากหนังสือพิมพ์รายวัน และหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นภาคตะวันตก ที่มีอยู่ในหอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ เพื่อใช้ประโยชน์ในการศึกษาและการเรียนการสอนเท่านั้น
 
 
 
 


 Copyright 2019. All Rights Reserved.