เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English


คำค้น:

ฐานข้อมูลนี้เป็นฐานข้อมูลที่รวบรวม e-Book จากฐานข้อมูลต่างๆ ที่สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากรบอกรับ ได้แก่ ฐานข้อมูล Science Direct, ebrary, Cambridge Book Online, Gale Virtual Reference และ Thai Academic eBooks (2ebook) เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกสำหรับผู้ใช้บริการ ในการเข้าใช้งาน e-Book จากฐานข้อมูลต่างๆ ได้ภายในฐานข้อมูลเดียว
 

วัสดุสารสนเทศแนะนำ
Ancient Egypt [electronic resourc..
Modern philosophy [electronic res..
Greek and Roman Animal Sacrifice ..
Citrus fruit [electronic resource..
Ladaniya, Mil..
Art in three dimensions [electron..
Carroll, No่e..
Combining e-learning and m-learni..
อาหรับราตรี [electronic resource]..
หุบผามรณะ [electronic resource] /..
Rushford, Pat..
เขียนแบบวิศวกรรมด้วยโปรแกรม Solid..
ทวีศักดิ์ ศร..

วัสดุฯแนะนำ


 Copyright 2018. All Rights Reserved.