วิ่งได้ไม่ใช่แค่วิ่ง

14/11/2018
Posted by Nong Panida

ช่วงนี้เทรนด์ออกกำลังกายที่กำลังนิยมคงหนีไม่พ้นการวิ่ง โดยเฉพาะการวิ่งเพื่อสมทบทุนจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ มีหลายโรงพยาบาลที่ออกมาทำเรื่องนี้ ซึ่งดิฉันเองก็ได้มีโอกาสไปร่วมกิจกรรมนี้ด้วย คือเมื่อที่ 28 ต.ค. โรงพยาบาลค่ายภาณุรังษี จ.ราชบุรี ได้จัดกิจกรรม “หมอทหารชวนวิ่ง” ด้วยดิฉันเองเพิ่งเริ่มมาศึกษาเรื่องวิ่งจึงอยากลองไปลงสนามดูบ้าง จึงเลือกระยะ 4 km. เป็นระยะเริ่มต้น หรือที่เรียกว่า Fun run คือเริ่มตั้งแต่ 3.5 – 5 km. หรือที่เรียกกันว่า เดิน วิ่งเพื่อการกุศล เหมาะสำหรับผู้ที่เริ่มต้นออกกำลังกายใหม่ ๆ และจะขยับระยะทางวิ่งขึ้นตามลำดับคือ

การใช้งานและบำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้าชนิดน้ำมัน

01/11/2018
Posted by Mr.V

การเคลื่อนย้าย การจัดเก็บ การติดตั้ง
การเคลื่อนย้ายการยก ไม่ควรเอียงเกิน 15 องศา จากแนวดิ่ง การยกด้วยสลิง ขนาดของสลิง ต้องรับน้ำหนักได้ตามที่ระบุนน้ำหนักไว้ในแผ่นป้าย Name Plate การยกโดยแม่แรงและรถโฟลคลิฟท์ ต้องยกในตำแหน่งที่ใช้รองรับสำหรับยกเท่านั้น ควรจัดเก็บไว้ในที่ที่เหมาะสม คือสะอาด แห้ง และหากเป็นไปได้ควรจัดเก็บในที่ร่มหรือในอาคาร ต้องจัดวางไว้ในที่ที่เหมาะสม และสะดวกสำหรับการเคลื่อนย้าย การตรวจสอบ และการบำรุงรักษา การติดตั้งต้องปฏิบัติโดยผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง และเป็นไปตามมาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้าสำหรับประเทศไทย การติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าทั้งบนพื้นและบนเสาควรยึดฐานหม้อแปลงไฟฟ้าให้แน่นมั่นคง

การทอดกฐินเป็นกาลทาน

ปีนี้มีโอกาสทำบุญทอดกฐินตามกาลทานและโอกาสอำนวย ก่อนชวนเพื่อนๆ ทำบุญ จะต้องแจ้งให้ทราบว่า ก่อนทำบุญต้องตั้งจิตอธิษฐาน แล้วนำปัจจัยที่จะทำบุญ  น้อมด้วยความเคารพ จึงจะเกิดบุญมาก และต้องทำด้วยแรงศรัทธา   และทำบุญทอดกฐินก็แปลกกว่าการทำบุญอย่างอื่น ต้องทอดกฐินเท่านั้น  และมีอานิสงส์ทั้งผู้ให้ และผู้รับ  

มีเรื่องที่น่าสนใจอ่านพบในใบฏีกาบอกบุญทอดกฐิน เห็นว่าดี เลยนำมาเล่าสู่กันฟัง และได้เคยฟังพระธรรมเทศนาจากพระอาจารย์ที่วัดทำให้เกิดความแช่มชื่นเบิกบาน  ก่อนทำบุญทอดกฐิน เรามารู้ก่อนว่า กฐิน  แปลว่า กรอบ หรือไม้สะดึง สำหรับขึงเย็บจีวรของภิกษุ   เป็นทานที่พระพุทธเจ้าได้ทรงอนุญาตให้พุทธบริษัทถวายแด่ภิกษุที่จำพรรษาครบไตรมาสสามเดือน ณ อาวาสแห่งนั้นๆ 

การทำบุญทอดกฐินนับได้ว่าเป็นการทำบุญที่มีอานิสงส์มากทั้งผู้ถวาย คือญาติโยมพุทธบริษัท และพระสงฆ์ที่รับกฐิน

ไอสครีมเครื่องเคียงมากมาย

29/10/2018
Posted by wassana

          

เพชรบุรีเป็นสถานที่ท่องเที่ยว มีทะเล ภูเขา แม่น้ำ มีของกินของฝากมากมายที่ขึ้นชื่อ และอร่อย เช่นหม้อแกง สารพัดแม่ให้เลือกซื้อ ฝอยทอง ทองหยิบ ทองหยอด และผลไม้ที่ขึ้นชื่อ เช่น ชมพู่เพชรสายรุ้ง

ที่เพชรบุรีมีไอศครีมแสนอร่อย  แต่ที่ไปพบเห็นเป็นไอศครีมที่มีเครื่องเคียงมาก ถึง 20 ชนิด เป็นแบบในรูปของหวาน และธัญพืช ยกใส่ถาดมาแถมให้กินฟรีโดยไม่คิดเงิน คิดแต่ค่าไอสครีม ไอศครีม 2 ลูก 39 บาท 3 ลูก 49 บาท

นวัตวิถี

24/10/2018
Posted by patcharee

มีผู้ใช้บริการแจ้งว่า ต้องการหาความหมายและความเป็นมาของนวัตวิถี  ตัวดิฉันเองต้องยอมรับว่ายังไม่เคยได้ยินคำนี้มาก่อน จึงต้องอาศัย Google  เมื่อได้ความหมายที่ทำให้เข้าใจแล้ว จึงหาเอกสารให้ผู้ใช้บริการ ซึ่งยังไม่พบใน WebOPAC  เมื่อหาเอกสารเป็นเล่มให้ผู้ใช้บริการใช้อ้างอิงไม่ได้ จึงหันมาหาอ่านต่อใน google นั่นแหละ จึงเห็นว่า คำนี้ เป็นคำที่เริ่มใช้เมื่อ 18 พฤษภาคม 2561 โดยเป็นโครงการของกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย มีชื่อเต็ม ๆ ว่า “โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี” เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากให้เกิดรายได้กับชุมชน เชื่อมโยงเส้นทางในการท่องเที่ยวให้มีความโดดเด่นบนอัตลักษณ์ของชุมชนท่องเที่ยว สร้างและพัฒนาบุคลากร ผู้ประกอบการ และผู้ที่เกี่ยวข้องในชุมชนท่องเที่ยวให้มีขีดความสามารถในการคิดสร้างสรรค์ สามารถนำมาต่อยอดในการบริหารจัดการชุมชนได้อย่างเหมาะสม และเพื่อพัฒนาและยกระดับคุณภาพสินค้า OTOP เพื่อสร้างรายได้ให้ชุมชน ซึ่งถือเป็นแนวคิดการพัฒนา OTOP รูปแบบใหม่

เที่ยวทะเลน้ำจืด

23/10/2018
Posted by wassana

    

นิตยสาร ซีเคร็ต และนิตยสาร Starpics  ปิดตัวลง

20/10/2018
Posted by kasorn

นปี 2561 ตั้งแต่เดือน มกราคม-ตุลาคม มีวารสารที่หอสมุดฯ บอกรับ ได้ปิดตัวลง จำนวน 2 ฉบับ ได้แก่ 

1. นิตยสาร ซีเคร็ต (Secret) และ 2. นิตยสาร Starpics (สตาร์พิคส์)

ฉบับสุดท้าย ปีที่ 20 ฉบับที่ 234 เดือนมิถุนายน 2561

1. นิตยสาร ซีเคร็ต (Secret) เป็นนิตยสารบันเทิงภาษาไทย ของบริษัทอมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด  (มหาชน)  เป็นนิตยสารประเภทธรรมะ ให้คติธรรมและข้อคิดดี ๆ ในการดำเนินชีวิต ประเภทรายปักษ์ กำหนดออกทุกวันที่ 10 และ 25 ของทุกเดือน  เลข ISSN 1906-232x เริ่มผลิต ตั้งแต่ ฉบับที่ 1 ปี่ที่ 1 วันที่ 10 กรกฎาคม 2551  ได้ปิดตัวลง ฉบับสุดท้าย คือ ปีที่ 20 ฉบับที่ 234 เดือนมิถุนายน 2561 รวมเป็นเวลา 10 ปี  หอสมุดฯ ให้บริการเฉพาะฉบับปีปัจจุบันและย้อนหลัง 1 ปี  ที่ชั้น 3 อาคารหม่อมหลวงปิ่น มาลากุล  (รหัสวารสาร ซ637) สามารถตรวจสอบตัวเล่มได้ที่    http://www.opac.lib.su.ac.th/search?/t+Secret+/tsecret/1%2C169%2C187%2CB/frameset&FF=tsecret&2%2C%2C6

Previous Posts

Blog visitors

Visits today: 281

Tags

blog CONSAL KPI PULINET การจัดการความรู้ การดูแลสุขภาพ การทำงาน การท่องเที่ยว การบริการ การปฏิบัติงานล่วงเวลา การประชาสัมพันธ์ การพัฒนาตนเอง การพัฒนาบุคลากร การลงรายการ การศึกษาดูงาน การอ่าน การเรียนออนไลน์ กิจกรรมสำหรับเด็ก กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน กิจกรรมห้องสมุด ความรู้ทั่วไป ความสุข ค่ายห้องสมุด งานบริการ ธรรมะ นวนิยาย นักเขียน บรรณารักษ์ บริการชุมชน ประกันคุณภาพ ภาพถ่าย ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยศิลปากร ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ วัด วันสำคัญ วารสาร สัมมนา สุขภาพ หนังสือ หนังสือบริจาค หนังสือและการอ่าน หอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ ห้องสมุด ห้องสมุด 24 ชั่วโมง

Authors