Archives

การตรวจหนังสือชำรุดก่อนส่งฝ่ายวิเคราะห์ฯซ่อม

ไม่่ยากไม่เย็นไม่เป็นปัญหาเพียงแต่หนังสือที่จะส่งซ่อมมีมาจากหลายคนหลายที่ภายในห้องสมุด เราผู้มีหน้าที่ตรวจหนังสือก่อนส่งขี้นซ่อม ตรวจดังนี้คือ

– ตรวจลักษณะการชำรุด ซ่อมเองไ้ด้เบื้องต้นชำรุดไม่มากพอซ่อมเองได้ซ่อมเองเลย แล้วนำออกบริการและถ้าเลขเรียกหนังสือชำรุดก็แยกเพื่อส่งเขียนเลขเรียกใหม่

– หน้าขาดหรือไม่ ถ้าขาดขอถ่ายเอกสารปรึกษาหัวหน้าฝ่ายก่อนนะ ถ้าหนังสือเล่มที่จะส่งซ่อมนั้นเป็นภาพสีจะได้ขอถ่ายเป็นภาพสี  ก่อนส่งซ่อมพร้อมประสานงานกับผู้ซ่อมได้ด้วยยิ่งดี

– หรือกรณีหนังสือเล่มนั้นเป็นหนังสือของมหาวิทยาลันสุโขทัยธรรมาธิราชซ่อมไม่คุ้มสู้ซื้อใหม่ไ ม่ได้ ทำบันทึกปรึกษาหัวหน้าฝ่ายให้ความเห็นชอบหรืออนุญาตก่อนแล้วค่อยส่งประสานงานกับผู้เกี่ยวข้องตามคำสั่งของหัวหน้าฝ่าย

– ถ้าหนังสือมีรอยขูด ขีดแสดงความเป็นเจ้าของ(ใช่หนังสือห้องสมุดนั้นล่ะ) ถ้ารอยขูดขีดเป็นรอยปากกาคงไปจัดการลบให้ไม่ได้ แต่ถ้าเป็นรอยขีดด้วยดินสอ ถ้าพบจะลบให้ทันทีจ๊ะ และถ้าหนังสือมีรอยคราบเปื้อนถ้าพบก็จะเขียนบอกลักษณะการเปื้อนไว้

– หนังสือสันเลขเรียกหนังสือหลุด ลบเลือน แยกและจัดการรวบรวมส่งฝ่ายวิเคราะห์ผู้ชำนาญในการซ่อมทุกขั้นตอนแบบเบ็ดเสร็จต่อไป

เก็บสถิติการจัดชั้นง่าย ๆสไตล์วรรณวิภา

29/09/2009
Posted by wanvipa

มีสถิติก็ต้องมีการเก็บ เพราะมีการเก็บจึงมีสถิติ

การเก็บสถิติการจัดชั้น มีการเก็บสถิติอยู่ 2 ลักษณะ คือ ต้องเก็บสถิติการจัดชั้นในเวลา และเก็บสถิติการจัดชั้นนอกเวลาราชการ ในเวลาเจ้าหน้าที่จัดชั้นของฝ่ายบริการเป็นผู้ลงสถิติการจัดชั้นโดยเปิดสมุดไว้ให้ลงสถิติทุกชั้น ส่วนสถิติจัดชั้นนอกเวลาราชการ ก็จะเปิดแฟ้มให้ลงสถิติการจัดชั้นล่วงเวลาไว้ให้ทุกชั้นเช่นกันโดยเจ้าหน้ที่ที่ปฎิบัติงานล่วงเวลาจะเป็นผู้ลงสถิติ

การเปิดแฟ้มเและสมุดให้ลงสถิติทั้งในและนอกเวลา ข้อนี้เป็นที่ทราบกันดีแต่บางทีบางท่านก็ลงสถิติกันบ้างไม่ลงกันบ้างก็สุดแต่ใจจะไขว่คว้าแต่ปรารถนาให้ทุกท่านช่วยกันลงสถิตินะจ๊ะเพราะเป็นผลงานของพวกเราไง แน่ะไม่ต้องแอบค้อนเลยแต่ถ้าบางท่านหลงลืมไปบ้างอิฉันก็จะต้องประมาณการหรือเก็บตามจุดต่าง ๆที่คาดว่าจะมีสถิติเช่น จำนวนสถิติในเวลาจะไ้ด้จากที่ส่งขี้นสิฟท์บริเวณเคานเตอรฺยืม- คืน นอกเวลาได้สถิติจากสถิติการปฎิบัตินอกเวลาราชการของรายงานเวรของหัวหน้าเวรแต่ละอาคาร

สำหรับหัวข้อสถิติที่จะเก็บสถิติมีตามนี้นะเจ้าค่ะ -สถิติการจัดขึ้นชั้น -สถิติจัดชั้นที่ล้ม -สถิติเก็บหนังสือตามโต๊ะ -สถิติการแยกหนังสือขึ้นชั้นพัก และ -สถิติหน้งสือที่รับจากลิฟท์

จุดที่วางแฟ้มและสมุดที่ลงสถิติทั้งในและนอกเวลาคืิอบริเวณชั้นพักของแต่ละชั้นเจ้าค่ะโดย

คืนสู่สามัญ ทางรอดของชีวิต

25/05/2009
Posted by wanvipa

100_0060100_0128

คนเราจะมีจะจน หรือมีอำนาจล้นฟ้าแค่ไหน  หากไม่รู้จักพอไม่รู้จักหยุดตัวเอง แสวงหาความสุขผิดที่ผิดทางบนความทุกข์ยากของผู้อื่น

ทำลายทุกอย่าง เช่น ป่าไม้ ต้นน้ำลำธาร ทรัพยากรธรรมชาติ รับประทานทุกอย่าง ไม่เลือกแม้ปูน ทราย เหล็ก หิน โดยการคอรัปชั่นไม่รู้จักเพียงพอ ไม่ทำตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว บุคคลข้างต้นโอกาสที่จะคืนสู่สามัญนั้นไม่มีเลย

ซึ่งหากตั้งข้อสังเกตให้ดีจะพบว่าความมั่งคั่งไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการมีความสุขโดยตรงเลยในยามเศรษฐกิจกำลังถดถอย เราควรหันมาปรับพฤติกรรมหลายๆอย่างของเรา รู้เท่าทันปัญหาและความคิดของเราเองช่วยกันแก้ปัญหาร่วมมือร่วมใจกันไม่แบ่งก๊ก แบ่งเหล่าโดยนำข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นในชีวิตมาปรับหรือพลิกวิกฤตจากข้อผิดพลาดต่างๆที่เกิดขึ้น โดยการกลับสู่สามัญใช้ชีวิตอย่างพอเพียง เพื่อความสุขสงบของชีวิตก็จะพบทางรอดของชีวิตแน่นอน

opac

13/05/2009
Posted by wanvipa

การบริการเปิด – ปิด web opac

บุคลากรของฝ่ายบริการทุกคนมีหน้าที่ที่ต้องปฎิบัติในช่วงเช้า 7.45 – 8.30 น. ตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย สำหรับการเปิด opac ของชั้น3 -4 ก็เช่นเดียวกัน

Authors