Archives

SU-ERP ที่ข้าพเจ้าหวั่นใจ

28/02/2019
Posted by kobkul

จากการที่ มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้ปรับมาใช้ระบบ ERP ในการบริหารจัดการงานการเงิน/การคลัง นั้น ส่งผลให้หอสมุดฯ จำเป็นต้องนำระบบดังกล่าวมาใช้ในการจัดเก็บค่าปรับฯ ค่าดำเนินการต่าง ๆ ซึ่งในวันแรกของการปฏิบัติงานนอกเวลาในช่วงต้นเดือนมกราคม 2562 ที่ผ่านมา  ดิฉันรู้สึกกังวลเป็นอย่างมากว่าจะดำเนินการออกใบเสร็จได้สำเร็จหรือไม่ ? อย่างไร? จะประสบปัญหาอะไรบ้าง? แล้วจะแก้ไขได้หรือไม่ เนื่องจากต้องใช้ 2 ระบบร่วมกัน  คือ ทั้งระบบห้องสมุดอัตโนมัติ (sierra)  และและระบบการเงินฯ (su-erp)

 

มุมให้บริการแท็ปเล็ต (ศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง)

28/02/2019
Posted by kobkul

จากภารกิจงานประจำดิฉันได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงาน ณ ศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง ชั้น 1 อาคารหม่อมหลวงปิ่นมาลากุล (ทุกวันพฤหัสบดีของสัปดาห์) ดิฉันมีหน้าที่ต่าง ๆ ก่อนการเปิดให้บริการ ดังนี้  คือ  การดูแลความเรียบร้อยของมุมหนังสือการ์ตูน การเปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ในห้องบริการอินเทอร์เน็ต จำนวน 30 เครื่อง 

 

ได้ทุกสิ่งด้วยสิ่งเดียว

     จากที่ได้อ่านหนังสือเรื่อง….ได้ทุกสิ่งด้วยสิ่งเดียว

…..ข้อคิดที่ได้จากหนังสือเล่มนี้ คือเป็นการเปรียบเทียบวิธีการทำงานของมนุษย์และคอมพิวเตอร์ คนเรามองว่าคอมพิวเตอร์นั้นมีความสามารถในการทำงานหลายอย่างพร้อมกัน แต่ที่จริงแล้วคอมพิวเตอร์นั้นทำงานทีละอย่าง เมื่อทำงานหนึ่งเสร็จ จึงหยิบอีกงานมาทำต่อ แต่เนื่องจากคอมพิวเตอร์นั้นทำงานทีละอย่างเร็วมากๆๆ เราจึงรู้สึกเหมือนว่าคอมพิวเตอร์ทำงานหลายอย่างพร้อมกัน และอีกตอนหนึ่งที่ผู้เขียนหนังสือเล่มนี้เล่าถึงวิธีการลำดับความสำคัญที่ผู้เขียนนำเสนอ โดยเขาแบ่งสิ่งที่ต้องทำในแต่ละเป็น 2 อย่างหลักๆ คือ เรื่องงาน และ เรื่องส่วนตัว

ปลาทูซาเตี๊ยะ

     ปลาทูซาเตี๊ยะเป็นอาหารของจังหวัดสมุทรสาครและสมุทรสงคราม หรือเรียกว่าแม่กลอง มีลักษณะคล้ายปลาทูต้มเค็ม รสชาติจะออกหวานนำ (หวาน, เปรี้ยว, เค็ม, เผ็ด) ปลาทูแม่กลองเป็นปลาทูที่มีคุณภาพดี ลักษณะเนื้อจะมันๆ เนื้อเยอะ ปลาทูที่มีรสชาติอร่อยในช่วงฤดูหนาว ผู้เขียนจึงขอแนะนำขั้นตอนในการทำแบบง่ายๆ 

      ส่วนผสมในการทำปลาทูซาเตี๊ยะ 

      1. น้ำปรุง มีส่วนผสม น้ำมะขามเปียก, ซี่อิ๊วขาว, น้ำปลา, น้ำตาลปี๊บ คนให้เข้ากัน

ส้มโอ…นครปฐม

27/02/2019
Posted by kobkul

      ผลไม้ที่มีชื่อเสียงของจังหวัดนครปฐม ก็คงจะเป็นส้มโอ เพราะปลูกกันมายาวนาน อำเภอนครชัยศรีเป็นพื้นที่ที่เหมาะกับการปลูกส้มโอ  ส้มโอสายพันธุ์ดั้งเดิม ได้แก่ พันธุ์ขาวพวง, พันธุ์ขาวแป้น, พันธุ์ทองดี, พันธุ์ขาวน้ำผึ้ง สายพันธุ์ที่ได้รับความนิยมคือ ทองดี, ขาวน้ำผึ้ง

 

 

มุมสบายๆ

          ห้องสมุด คือ คลังปัญญา คลังความรู้ เป็นสถานที่ที่ให้บริการทางวิชาความรู้แก่คนทุกเพศ ทุกวัย เพราะห้องสมุดเป็นสถานที่เก็บรวบรวมของหนังสือ และสื่อในรูปแบบต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นทางด้านวิชาการ หรือบันเทิง เช่น นิตยสาร, นวนิยาย, เรื่องสั้น ผู้ใช้บริการสามารถค้นคว้าได้อย่างอิสระตามความสนใจ หอสมุดฯ จัดบริการต่าง ๆ โดยมุ่งหมายให้ผู้ใช้บริการนอกจากจะเข้าห้องสมุดด้วยวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาค้นคว้าแล้ว ยังต้องการให้ผู้ใช้บริการรู้สึกสบาย ผ่อนคลายด้วย 

บริการห้องฉายวิดีทัศน์

28/08/2018
Posted by kobkul

        งานบริการของฝ่ายโสตทัศนศึกษา นอกจากจะมีการให้บริการยืม-คืนวัสดุโสตฯ แล้ว ยังมีบริการห้องฉายวิดีทัศน์อีก จำนวน 5 ห้อง (Room 2-1, 2-2, Room 3, Room 4-1, 4-2) ซึ่งอยู่ที่ ชั้น 4 อาคาร ม.ล. ปิ่น มาลากุล  ซึ่งผู้ใช้บริการสามารถขอใช้บริการห้องฉายดังกล่าวได้ โดยแจ้งต่อเจ้าหน้าที่เคาน์เตอร์บริการยืม-คืนโสตทัศน์ฯ ประจำชั้น ส่วนวัสดุโสตฯ เช่น แผ่นซีดี ไม่ว่าจะเป็นซีดีภาพยนตร์ หรือ ซีดีสารคดี ผู้ใช้บริการสามารถนำมาเอง หรือ ขอยืมของห้องสมุดก็ได้ 

Previous Posts

Authors