Archives

ตรวจสอบหนี้สิน

23/02/2019
Posted by wassana

การที่นักศึกษา หรือบุคคลากร มหาวิทยาลัยศิลปากร ขอให้ตรวจสอบข้อพันธะผูกพัน กับหอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ เช่นนักศึกษา ปริญญาตรี ปริญญาโท/เอก จบการศึกษา ลาออก พ้นสภาพการเป็นนักศึกษา รับเงินคืน ลาศึกษาต่อ โอน/ย้าย และเกษียณอายุ ของบุคคลากรก็เหมือนกัน เช่น ขอลาออกจากงาน ลาไปศึกษา ลาไปฝึกอบรมดูงานหรือปฏิบัติงานเพื่อการวิจัย ลาไปปฏิบัติงานตามมติ ครม. ขอโอนไป รับราชการที่สังกัดอื่น นักศึกษาจะถือใบตรวจสอบหนี้สินมาที่ห้องสมุดฯเพื่อให้ตรวจสอบ เมื่อตรวจสอบในระบบจะลงระบบว่าตรวจสอบ วันที่ เดือน พ.ศ.ของวันนั้น ประทับตราตรวจสอบแล้วไม่หนี้สิน ลงชื่อผู้ตรวจสอบหนี้สิน ลงวันที่ เดือน พ.ศ.

เทศกาลทำบุญข้าวปัด

17/02/2019
Posted by wassana

      

      

เมื่อถึงเทศกาลวันออกพรรษา วันแรม 1 ค่ำ เดือน 11 เป็นวันตักบาตรเทโว ประเพณีที่จังหวัดเพชรบุรี ทำติดต่อกันมาตั้งแต่สมัยบรรพบุรุษ คือการทำขนมข้าวปัด และปีนี้พอดีลาหยุด จึงไปทำข้าวปัดกับน้า ซึ่งน้าเคยทำมาตั้งแต่สมัยแม่ยังมีชีวิตอยู่ การทำขนมข้าวปัดไม่ใช่เรื่องง่าย และไม่ยากสำหรับคนที่ยึดถือตามประเพณีสืบต่อกันมา สิ่งที่ต้องเตรียมในการทำข้าวปัด

รับคืนหนังสือ

17/02/2019
Posted by wassana

          

                            ตู้รับคืนหนังสืออาคารหอสมุด

                          

ไอศครีมเครื่องเคียงมากมาย

29/10/2018
Posted by wassana

          

เพชรบุรีเป็นสถานที่ท่องเที่ยว มีทะเล ภูเขา แม่น้ำ มีของกินของฝากมากมายที่ขึ้นชื่อ และอร่อย เช่นหม้อแกง สารพัดแม่ให้เลือกซื้อ ฝอยทอง ทองหยิบ ทองหยอด และผลไม้ที่ขึ้นชื่อ เช่น ชมพู่เพชรสายรุ้ง

ที่เพชรบุรีมีไอศครีมแสนอร่อย  แต่ที่ไปพบเห็นเป็นไอศครีมที่มีเครื่องเคียงมาก ถึง 20 ชนิด เป็นแบบในรูปของหวาน และธัญพืช ยกใส่ถาดมาแถมให้กินฟรีโดยไม่คิดเงิน คิดแต่ค่าไอศครีม ไอศครีม 2 ลูก 39 บาท 3 ลูก 49 บาท

เที่ยวทะเลน้ำจืด

23/10/2018
Posted by wassana

    

สุนัขป่วย

15/07/2018
Posted by wassana

ที่บ้านข้าพเจ้าเลี้ยงสุนัขทั้งหมด 4 ตัว ลูกสาวตั้งชื่อเป็นน้ำผลไม้ทั้งสี่ตัว เพราะคนเลี้ยงกินผลไม้ไม่เป็น กินได้แต่น้ำผลไม้ที่ผ่านกรรมวิธีอย่างเดียว ตัวที่ 1โออิชิ 2 โคล่า 3 ยูนิฟ 4 ทิปโก้ ตัวแรกโออิชิ พันธ์ุไทยเสียชีวิตไปแล้ว เป็นโรคไต ลูกพามารักษาที่โรงพยาบาลสัตว์หนองโพ ครั้งแรกหาย ครั้งที่สองเป็นอีก ไม่หาย ตัวที่สอง โคล่า พันธ์ุ ชิสุ ถูกฮิปบลู สุนัขข้างบ้าน งับขา ข้อขาหลุด ใส่เหล็กดามไว้ต่อมาเหล็กที่ใส่ไว้หลุด ใส่เหล็กใหม่เหล็กหัก หมอบอกไม่ต้องทำใหม่แล้วเพราะผ่าตั้งแต่ขาหัก 2 ครั้ง แบบนี้อยู๋ได้ แต่เดินไม่ค่อยคล่อง ตัวที่สาม และสี่เป็นพี่น้องกัน ยูนีฟ เพศเมีย ทิปโก้ เพศผู้ ทั้งสองตัวแข็งแรงดี ตัวผู้จะดุมาก แต่ตัวเมียไม่ดุเลยชอบทุกคนที่มาบ้าน จะดีใจมากจะกระดิกหางและเห่าทัก

หนังสืออ้างอิง

07/07/2018
Posted by wassana

หอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ มี 2 อาคาร อาคารหอสมุด และอาคารหม่อมหลวงปิ่น มาลากุล อาคารหอสมุดมีทั้งหมด 4 ชั้น ชั้น 1 หนังสืออ้างอิง ชั้น 2 หนังสือสาขาวิทย์ และเทคโนโลยี ชั้น 3 หนังสือทั่วไป ภาษาไทย ชั้น 4 หนังสือทั่วไป ภาษาต่างประเทศ 

Previous Posts

Authors