Archives

สถานะหนังสือ:การยืมได้

31/08/2018
Posted by banjong

หนังสือในหอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ มีหลากหลาย หลายสถานะและถูกเก็บอยู่หลายสถานที่ด้วยกัน มีทั้งหนังสือที่ระบุสถานะยืมออกได้และหนังสือที่ไม่สามารถยืมออกได้ และมีคำศัพท์ทางบรรณารักษ์บางคำหรือบางประโยคที่ผู้ใช้บริการอาจไม่เข้าใจ ซึ่งมีส่วนทำให้ผู้ใช้บริการเข้าไม่ถึงในส่วนที่หอสมุดฯให้บริการได้ ในที่นี้ขอกล่าวเฉพาะสถานะหนังสือของหอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ หากจะมีของหอสมุด ต่างวิทยาเขตก็จะกล่าวเฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องเท่านั้น

หนังสือในหอสมุดฯมีทั้งให้ยืมออกและไม่สามารถยืมออกได้ โดยให้ใช้ได้เฉพาะในหอสมุดฯเท่านั้น และหากผู้ใช้บริการต้องการใช้หรือจำเป็นต้องยืมออกในบางช่วงเวลา สามารถยืมได้ไหมและต้องทำอย่างไร

ผู้สูงวัย อยู่อย่างไรให้มีสุข

30/08/2018
Posted by banjong

ผู้สูงวัย อยู่อย่างไรให้มีสุข

 เกษียณ  ตามความหมายของพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตสถาน หมายถึง “ สิ้นไป “ ซึ่งใช้เกี่ยวกับการกำหนดอายุ เช่น เกษียณอายุราชการ  หมายความถึงการสิ้นกำหนดเวลารับราชการหรือการทำงาน  โดยส่วนใหญ่แล้วประเทศต่างๆในแถบเอเชีย รวมถึงประเทศไทย จะกำหนดให้บุคคลที่ทำงานภาครัฐ ที่มีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ ต้องเกษียณอายุพ้นจากสภาพการทำงาน  เพื่อให้ร่างกายได้พักผ่อนจากการตรากตรำทำงานมานาน แน่นอนความรู้สึก ดีใจ มีความสุข มีเวลาพักผ่อน มีความหม่นหมอง หลังการเกษียณของแต่ละบุคคลย่อมแตกต่างกันไป  โดยขึ้นอยู่กับทัศนคติ และความพร้อมของแต่ละคน ถ้าผู้ที่มีการเตรียมวางแผนไว้ล่วงหน้าเป็นอย่างดี ก็จะไม่กังวลกับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในชีวิต แต่สำหรับผู้ที่ขาดการเตรียมความพร้อมสำหรับการเกษียณ อาจมีผลลบมากกว่าผลดี ทั้งในด้านสุขภาพร่างกายและจิตใจ  ตลอดจนวิถีชีวิตที่ต้องปรับเปลี่ยนไปด้วย

แนะนำการสืบค้นหนังสือ

30/08/2018
Posted by banjong

ในช่วงแรกๆ ของการเปิดภาคการศึกษาต้นในแต่ละปี หอสมุดฯเราได้มีการต้อนรับลูกค้าใหม่ๆมากมาย โดยเฉพาะนักศึกษาใหม่ปี 1 ที่ได้มาเข้าใช้หอสมุดฯเพื่อค้นคว้า และยืมหนังสือไปอ่าน เพื่อความรู้หรือความบันเทิง สำหรับหอสมุดฯเราเมื่อมีลูกค้าเข้ามาเยือนก็ต้องมีการประชาสัมพันธ์สินค้าที่เรามีให้บริการต่างๆเพื่อลูกค้าจะได้หยิบใช้ได้ถูกต้องและรวดเร็วตามความต้องการ อันดับแรกๆที่เราควรแนะนำก็คือ การแสดงบัตรประจำตัว การแนะนำการสืบค้นหนังสือ เป็นต้น

เจ้าหน้าที่บริการยืม-คืนหนังสือ จะเป็นบริการแรกๆ ที่ได้สัมผัสกับนักศึกษาโดยตรง จึงต้องมีหน้าที่เกี่ยวกับการแนะนำการเข้าใช้หอสมุดฯ  การสืบค้นหนังสือและตอบคำถามในเบื้องต้นไปด้วย

ขนมไทยบ้านเรา

ในเทศกาลวันหยุด หลายวันที่ผ่านมา กลุ่มเพื่อนๆ ที่เรียนสมัยมัธยมศึกษาต้น  สำหรับกลุ่มเราจะเรียกว่า กลุ่มสาว ศว.(จบจากโรงเรียนศรีวิชัยวิทยาจ้า) ถ้าเป็นกลุ่มใหญ่ ก็เรียกว่า กลุ่ม ศว. เพราะมีทั้งผู้ชายและผู้หญิง  กลุ่มนี้จะพบปะกัน 1 ปี 1ครั้ง แต่กลุ่มสาว ศว. นี้นัดพบได้ตลอดเวลาที่ว่างตรงกัน ตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป เพื่อนกลุ่มนี้ถ้าจะระบุอายุก็เลขห้าขึ้นไป มีทั้งที่มีครอบครัวแล้ว(พ่อ แม่ ลูก,แม่และลูก) หรือสาวสาว(สาวโสด)ที่ประกอบอาชีพที่แตกต่างกันไปและพอจะมีเวลาว่างที่ตรงกัน เพื่อหา เพื่อแบ่งปัน เพื่อรับความสุขทางใจกับเพื่อนๆ แล้วรุ่นนี้จะนัดพบกันที่ใดบ้าง ก็เช่น การร่วมทำบุญที่วัดในเทศกาลวันสำคัญต่างๆ, การไปทัวส์เที่ยวทั่วไทย-ต่างประเทศ ,รับประทานอาหารร่วมกันหรือทำอาหารร่วมกันและยังมีการถ่ายทอดวิชาความรู้ที่มีให้เพื่อนๆอีกด้วย

PULINET:2561

28/08/2018
Posted by banjong

หอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ เปิดรับสมัครสมาชิก PULINET CARD ประจำปี 2561 โดยเปิดรับสมัครสมาชิกใหม่ และรับสมัครต่ออายุสำหรับสมาชิกเก่า (ที่เคยทำบัตรไว้กับหอสมุดฯแล้ว) ในปีนี้ประกาศรับสมัครสมาชิก ช่วงยกเว้นค่าสมัครสมาชิก ระหว่างวันที่ 17 สิงหาคม ถึง 30 กันยายน 2561 หลังจากนี้ จะมีค่าสมัครสมาชิก จำนวน  50 บาทต่อปี ผู้ใช้บริการที่สนใจและมีความประสงค์จะยืมหนังสือต่างมหาวิทยาลัย ที่ตั้งอยู่ในส่วนภูมิภาค รีบมาสมัครด่วน โดยท่านถือเพียงบัตรเดียว (PULINET CARD) สามารถเข้าใช้และยืมหนังสือได้ถึง 20 สถาบัน จำนวน 3 เล่ม นาน 7 วัน ยกเว้นมหาวิทยาลัยที่ตั้งอยู่ในเขตกรุงเทพมหานครเท่านั้น

ข้าวจี่

ข้าพเจ้า รู้จักคำว่า “ข้าวจี่” เมื่อครั้งที่ได้ไปร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2560 กับมหาวิทยาลัยศิลปากร ณ พระอารามหลวง วัดไพรสณฑ์ศักดาราม   อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์  ในวันที่ 3  พฤศจิกายน  2560  เมื่อเสร็จพิธีการ ก่อนจะเดินทางกลับจังหวัดนครปฐม ท่านคณะกรรมการของวัดไพรสณฑ์ศักดาราม  ได้จัดเตรียมอาหารว่าง บรรจุกล่องให้กับทางคณะผู้เข้าร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานฯ เพื่อรับประทาน ในระหว่างการเดินทางบนรถบัส ซึ่งภายในกล่อง เมื่อเปิดออกมาจะพบข้าวเหนียว 3 ก้อน และ น่องไก่ทอด 2  ชิ้น ส่งกลิ่นหอมมากชวนให้นึกอยากลิ้มลองชิมรสดู เมื่อลองกินแล้ว รสชาติของข้าวเหนียวออกรสเค็มนิดๆ และมีกลิ่นหอมของไข่หน่อยๆ รู้สึกถึงความอร่อย  โดยที่ยังไม่รู้จักเลยว่าอาหารชนิดนี้เขาเรียกว่าอะไร จึงได้สอบถามพี่ๆเพื่อนๆและผู้รู้ ว่าอาหารชนิดนี้เขาเรียกว่าอะไร มีพี่ท่านหนึ่งตะโกนบอกว่า ข้าวเหนียวที่รับประทานอยู่นั้น มีชื่อเรียกว่า“ ข้าวจี่ “แต่พี่ท่านนั้นก็ไม่ได้ให้รายละเอียดอะไรมากนัก  เมื่อเกิดความสงสัยใคร่รู้ จึงทำการค้นหาข้อมูลจากหนังสือในหอสมุดฯและแหล่งอื่นๆ เช่น

หอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ ชั้น 2 มีบริการอะไรบ้าง

25/02/2018
Posted by banjong

หอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ มีทั้งหมด 4 ชั้น ข้าพเจ้าได้แนะนำและนำชมไปแล้ว จำนวน 3ชั้น คือ ชั้น1,ชั้น3และชั้น4 

สำหรับชั้น 2นี้ เป็นชั้นที่ข้าพเจ้าได้รับมอบหมายให้ดูแลความเรียบร้อยของคุณภาพตัวเล่มหนังสือร่วมกับเจ้าหน้าที่จัดชั้นประจำ ก็ขอแนะนำการบริการต่างๆ ของชั้น2 ว่ามีหนังสือ สถานที่ และอุปกรณ์อะไรกันบ้าง

1. บริการหนังสือสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ภาษาอังกฤษและภาษาไทย)

2. บริการหนังสือวิทยานิพนธ์ ระดับบัณฑิตศึกษา

3. บริการหนังสือของ ศ.ดร.เจตนา  นาควัชระ (อดีตอาจารย์คณะอักษรศาสตร์)

Previous Posts

Blog visitors

Visits today: 27

Tags

blog CONSAL KPI PULINET การจัดการความรู้ การดูแลสุขภาพ การทำงาน การท่องเที่ยว การบริการ การปฏิบัติงานล่วงเวลา การประชาสัมพันธ์ การพัฒนาตนเอง การพัฒนาบุคลากร การลงรายการ การศึกษาดูงาน การอ่าน การเรียนออนไลน์ กิจกรรมสำหรับเด็ก กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน กิจกรรมห้องสมุด ความรู้ทั่วไป ความสุข ค่ายห้องสมุด งานบริการ ธรรมะ นวนิยาย นักเขียน บรรณารักษ์ บริการชุมชน ประกันคุณภาพ ภาพถ่าย ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยศิลปากร ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ วัด วันสำคัญ วารสาร สัมมนา สุขภาพ หนังสือ หนังสือบริจาค หนังสือและการอ่าน หอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ ห้องสมุด ห้องสมุด 24 ชั่วโมง

Authors