Archives

LOCATION AND STATUSหนังสือ

ในช่วงเปิดภาคการศึกษาต้นของทุกปี หอสมุดฯได้ต้อนรับนักศึกษาใหม่ทุกคน เมื่อนักศึกษามาเข้าหอสมุดฯแล้ว อันดับแรกๆน่าจะต้องการค้นหาหนังสือเพื่อนำไปอ่านในหอสมุดฯและนำไปยืมออกจากหอสมุดฯ

การสืบค้นและการค้นหา เพื่อได้ตัวเล่มหนังสือที่ชั้นในหอสมุดฯได้รวดเร็ว  ที่ผู้ใช้บริการควรต้องรู้ มีอยู่ 3 คำ คือ Location , Status และCall Num ber

Location , Status และ Call Num ber ของหนังสือ มีผลกับผู้ใช้บริการในการค้นหาหนังสือ ว่าค้นหาพบหนังสือหรือไม่ พบหนังสือเร็วหรือพบช้า หากไม่พบตัวเล่มหนังสือ จะต้องทำอย่างไรต่อไป

การยืมต่อ/หนังสือ

26/02/2019
Posted by banjong

การยืมต่อ

ตามปกติการยืมต่อหนังสือ  ของหอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ ผู้ใช้บริการสามารถทำได้  3 ทาง คือ

1.การนำตัวเล่มหนังสือ ยืมต่อ ณ เคาน์เตอร์บริการยืม-คืน

             2.การยืมต่อด้วยตัวเอง ทางเว็บไซด์ของหอสมุดฯ

ไม่มีอินเทอร์เน็ต

24/02/2019
Posted by banjong

ใครเคยเหมือนเราบ้าง เมื่อจะใช้เครื่องโน๊ตบุ๊คที่บ้าน ต้องการเข้าค้นหาที่ คุณGoogleหรือจะเข้าเว็บไซด์หอสมุดฯ แล้วหน้าจอเครื่อง ฟ้องคำว่า ไม่มีอินเทอร์เน็ต แล้วตัวเองไปต่อไม่ถูก ทำไม่ได้ นึกไม่ออกว่าต้องทำอย่างไร 

เพราะทุกครั้งที่ใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์หรือเครื่องโน๊ตบุ๊คที่ทำงาน สามารถเข้าใช้งานได้เลย หรือ บางครั้งที่เคยใช้เครื่อง        โน๊ตบุ๊คที่บ้าน จะใช้ให้หลานๆเปิดเตรียมไว้ให้ โดยตัวเองไม่ได้ใส่ใจ และเข้าใจว่าเมื่อเปิดเครื่องก็สามารถใช้ได้เลย (ขอยอมรับว่าเรื่องนี้ฉลาดน้อย หรือเรียกว่า โง่ ก็ขอยอมรับค่ะ) 

การบ่มมะม่วงสุก

อันนี้ขอออกตัวก่อนนะค่ะ ว่ามิใช่แม่ค้า เพียงแค่เป็นลูกค้าคนหนึ่งที่เคยซึ้อผลไม้กิน ผลไม้บางชนิดก็ปลูกไว้กินเองบ้าง เมื่อมันแก่เราก็เด็ดหรือสอยมาไว้กิน ไว้แบ่งปันเพื่อนบ้าน พี่น้อง ซึ่งกันและกัน มีไม่มากมายถึงกับต้องนำไปขาย

ผลไม้ที่ปลูกไว้ มีหลายชนิด บางชนิดกินดิบดิบ บางชนิดต้องกินสุก จำพวกกินดิบเมื่อสอยมาจากต้นเราก็จำหน่ายจ่ายแจกไปตามบุคคลที่เราพอใจจะให้ ของก็หมดไป หมดภาระที่จะบริหารจัดการ หากเป็นผลไม้กินสุก นี่ซิที่จะเป็นภาระเราต้องมาบริหารจัดการมันให้ทันเวลาและหมดสิ้นไป 

ผลไม้บางชนิดแก่และสุกจากต้น เด็ดและสอยมา ก็นำไปกินได้เลย บางชนิดต่องนำผลมาบ่มให้สุกก่อนถึงจะกินได้และมีรสชาติหวานอร่อย อย่างเช่น มะม่วง เป็นต้น

ขนม โอว่โถ่ก้วย

23/02/2019
Posted by banjong

 วันหยุดตอนเช้า เราไปเที่ยวบ้านเพื่อนและเดินชมสวน บ้านของพวกเราจะอยู่นอกเขตเทศบาลค่ะ จึงมีที่ดินกันคนละเล็กละน้อยพอที่จะปลูกพืชผลกินได้ไว้ และเมื่อเห็นแปลงต้นเผือกที่ปลูกไว้ ทำให้ระลึกนึกถึงขนมและอาหารที่ทำมาจาก เผือก ซึ่งมีทั้งเป็นอาหารคาวและอาหารหวาน  เช่น เผือกทอด  เผือกหิมะ  เผือกกวน  เผือกเชื่อม  เผือกฉาบ  เผือกทอดกรอบ    เผือกแกงบวด  เผือกต้มจิ้มน้ำตาลทราย   ข้าวเหนียวย่างไส้เผือก  กุยฉ่ายเผือก ปลาต้มเผือก และอีกมากมายหลายชนิด

 

จนมีคุณป้าท่านหนึ่งที่เราพบ ชื่อคุณป้าบานเย็น  ท่านเห็นว่าเราสนใจ เรื่องของขนมที่ทำมาจากเผือก ท่านจึงแนะนำว่า ยังมีขนมอีกชนิดหนึ่งที่สามารถนำเผือกมาทำได้มีรสชาติอร่อยมาก มีชื่อว่า “ โอว่โถ่ก้วย ”

สถานะหนังสือ:การยืมได้

31/08/2018
Posted by banjong

หนังสือในหอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ มีหลากหลาย หลายสถานะและถูกเก็บอยู่หลายสถานที่ด้วยกัน มีทั้งหนังสือที่ระบุสถานะยืมออกได้และหนังสือที่ไม่สามารถยืมออกได้ และมีคำศัพท์ทางบรรณารักษ์บางคำหรือบางประโยคที่ผู้ใช้บริการอาจไม่เข้าใจ ซึ่งมีส่วนทำให้ผู้ใช้บริการเข้าไม่ถึงในส่วนที่หอสมุดฯให้บริการได้ ในที่นี้ขอกล่าวเฉพาะสถานะหนังสือของหอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ หากจะมีของหอสมุด ต่างวิทยาเขตก็จะกล่าวเฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องเท่านั้น

หนังสือในหอสมุดฯมีทั้งให้ยืมออกและไม่สามารถยืมออกได้ โดยให้ใช้ได้เฉพาะในหอสมุดฯเท่านั้น และหากผู้ใช้บริการต้องการใช้หรือจำเป็นต้องยืมออกในบางช่วงเวลา สามารถยืมได้ไหมและต้องทำอย่างไร

ผู้สูงวัย อยู่อย่างไรให้มีสุข

30/08/2018
Posted by banjong

ผู้สูงวัย อยู่อย่างไรให้มีสุข

 เกษียณ  ตามความหมายของพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตสถาน หมายถึง “ สิ้นไป “ ซึ่งใช้เกี่ยวกับการกำหนดอายุ เช่น เกษียณอายุราชการ  หมายความถึงการสิ้นกำหนดเวลารับราชการหรือการทำงาน  โดยส่วนใหญ่แล้วประเทศต่างๆในแถบเอเชีย รวมถึงประเทศไทย จะกำหนดให้บุคคลที่ทำงานภาครัฐ ที่มีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ ต้องเกษียณอายุพ้นจากสภาพการทำงาน  เพื่อให้ร่างกายได้พักผ่อนจากการตรากตรำทำงานมานาน แน่นอนความรู้สึก ดีใจ มีความสุข มีเวลาพักผ่อน มีความหม่นหมอง หลังการเกษียณของแต่ละบุคคลย่อมแตกต่างกันไป  โดยขึ้นอยู่กับทัศนคติ และความพร้อมของแต่ละคน ถ้าผู้ที่มีการเตรียมวางแผนไว้ล่วงหน้าเป็นอย่างดี ก็จะไม่กังวลกับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในชีวิต แต่สำหรับผู้ที่ขาดการเตรียมความพร้อมสำหรับการเกษียณ อาจมีผลลบมากกว่าผลดี ทั้งในด้านสุขภาพร่างกายและจิตใจ  ตลอดจนวิถีชีวิตที่ต้องปรับเปลี่ยนไปด้วย

Previous Posts

Authors