ถึงเวลาให้ความสำคัญกับเขาอีกแล้ว KPI

31/08/2018
Posted by soontorn
Uncategorized | | 132 views | 1 Comment »

จากชื่อเรื่องความสำคัญในหัวข้อก็คือ คุณ KPI ได้ยินหรือได้เห็นคำนี้ คนที่ทำงานทุกคนต้องร้อง “ว๊า” ไม่ใช่ “ว้าว”  ..555  ทบทวนกันถึงหัวข้ออีกสักครั้ง คำว่า KPI  คืออะไร

KPI (Key Performance Indicator) คือ ดัชนีชี้วัดผลงาน ความสำเร็จของการทำงานงาน จะแสดงรายละเอียดผลของการทำงาน ว่าในวาระนี้คุณทำงานได้ตามเป้าหมายที่ได้กำหนดหรือรายละเอียดต่างๆที่ได้กำหนดไว้หรือไม่ และยังสะท้อนให้เห็นถึงความสำเร็จหรือล้มเหลวของงานนั้นๆ ที่ได้กำหนดรูปแบบและเกณฑ์ไว้ KPI เป็นรูปแบบการประเมินผลงานที่นิยมใช้กันมากในปัจจุบัน เนื่องจาก KPI นี้ได้ใช้ในการวัดประสิทธิภาพของบุคคลและประสิทธิผลขององค์กร มีรายละเอียดของหัวข้องานที่ทำการประเมินผลไว้อย่างชัดเจน พร้อมกำหนดคะแนนของแต่ละงานไว้เรียบร้อย ถึงเวลาประเมิน ผู้บังคับบัญชา ผู้มีอำนาจในการประเมินก็จะดูตามหัวข้องานนั้นๆพร้อมให้คะแนน ตามงานนั้นว่าได้เท่าไหร่ จากนั้นนำผลการประเมินมาแจ้งให้ผู้ถูกประเมินทราบต่อไป ซึ่งจากเมื่อสมัยก่อน ผลการประเมินจะมาจากผู้บังคับบัญชาตามงานต่างๆ เป็นผู้พิจารณาและตัดสินใจให้ผลการปฏิบัติงานว่าเป็นอย่างไร ซึ่งผลของแต่ละท่านในสมัยก่อน อาจจะมาจาก ภาพที่เห็นในการทำงาน ทั้งการทำงานเป็นทีมที่ได้รับมอบหมายเป็นอย่างไร ช่วยคนในกลุ่มไหม หรือเดินไปเดินมา รวมถึงงานในหน้าที่ว่าได้ทำได้ตามเป้าหมายหรือความรับผิดชอบมากน้อย สำเร็จตามที่ผู้บังคับบัญชาสั่งหรือไม่ แล้วนำภาพที่เห็นจริงกับผลการทำงานมาพิจารณาในการประเมิน แต่อาจจะเกิดคำถามมากมายว่าผู้บังคับบัญชาเอาเกณฑ์อะไรมาตัดสินใจ ทั้งเรื่องประสิทธิภาพการทำงานของบุคคลรวมถึงความสำเร็จขององค์กร เหล่าบรรดาผู้บริหารหรือผู้มีหน้าที่จึงได้นำเอา คุณ KPI นี้มาใช้เป็นดัชนีชี้วัดในการประเมินผลงานของบุคลากรในหน่วยงาน เพื่อให้เกิดความบริสุทธิ์และยุติธรรม โดยความบริสุทธิ์และยุติธรรมทั้งหมดก็ได้ดูจากเอกสารต่างๆ ที่บุคลากรได้ส่งให้ผู้มีอำนาจในการประเมินได้พิจารณาไปด้วย เพื่อเป็นหลักฐานในการพิจารณา ทำให้ผลของการพิจารณาการประเมินผลการปฏิบัติงานเป็นไปอย่างที่เห็นครับ มันก็เป็นกันทุกหน่วยงานละครับ มีถูกใจบ้าง ค้านสายตาบ้าง พึงพอใจกับผลการประเมินของตัวเองบ้าง แต่ก็ช่างเถอะตามเอกสารมันเป็นแบบนั้น เราเขียนและทำได้เท่านั้นก็ควรจะพึงพอใจเท่านั้น ใครเขียนเยอะทำได้ดีก็ได้ผลดี ตามผลของงาน ใครที่อยากได้ผลการประเมินดี ดีมาก ดีเยี่ยม ก็ตั้งใจทำงาน หมั่นตรวจสอบของตัวเองว่า เป็นอย่างไร ขาดส่วนไหน ก็รีบทำให้ครบตามจำนวนที่กำหนดไว้เพราะใกล้ เวลาแล้วครับ…555   ทิ้งท้าย ผมเคยไปสัมมนาครั้งหนึ่ง มีนักวิชาการหรือผู้บริหารท่านหนึ่งกล่าวไว้นานแล้วว่า คุณ KPI เนี้ย มันจะเป็นตัวที่ทำให้ ตัวบุคลากรในหน่วยงานพัฒนาหรือเป่ลาไม่รู้ แต่ มันอาจจะเป็นตัวที่ทำให้เกิดความแตกแยกในหน่วยงาน ผมก็นึกและคิดตาม ตั้งแต่ครั้งนั้น เป็นตามนั้นบ้าง เล็กๆ น้อยๆ แล้วแต่ท่านจะคิดกัน..555 มันอาจจะเหมาะกับยุคสมัยปัจจุบัน สังคมปัจจุบัน ที่ต่างคนต่าง แข่งขัน สวมหัวดาราเข้าหากัน ต่างจากวิถีไทยสมัยก่อน เปื่ยมด้วยน้ำใจ ช่วยเหลือกัน เต็มใจให้กัน ทำงานร่วมกันอย่างมีรอยยิ้ม นึกถึงผลสำเร็จของหน่วยงานเป็นหลัก ทำทุกอย่างให้หน่วยงานไปได้ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ แต่ทุกวันนี้เราอยากให้ได้ เกณฑ์ 4,5 เราต้องตั้งใจทำ พยายามให้มาก ให้บรรลุตามตัว KPI ของเราเราก็จะประสบความสำเร็จและต้องขยันและตั้งใจทำในครั้งต่อๆไปด้วยครับผม….55

 

 

One thought on “ถึงเวลาให้ความสำคัญกับเขาอีกแล้ว KPI

  • ความเห็นเกี่ยวกับการประเมินแบบนี้ ผมคิดว่ายึดเอาหลักฐานที่เป็นเอกสารเป็นสำคัญ สามารถวัดได้เชิงปริมาณ นับแต่จำนวนเป็นส่วนใหญ่ เป็นเรื่องยากที่จะตรวจสอบคุณภาพและประสิทธิภาพของงานที่ทำ คนหนึ่งทำได้ 5 เรื่องก็ได้คะแนนมากกว่าคนที่ทำได้ 2เรื่อง แต่ข้อเท็จจริงไม่มีการตรวจสอบหรือวัดผลในแต่ละเรื่องว่ามีคุณภาพมากน้อยกว่ากันเพียงใด ทุกคนก็มุ่งทำแต่เพียงรายงานเพื่อให้ผ่านเกณฑ์เท่านั้น ความตั้งใจที่จะพัฒนาหรือเพิ่มประสิทธิภาพของงานแทบจะไม่เกิดขึ้นเลย เห็นด้วยอย่างมากสำหรับเจ้าของblogนี้

Leave a Reply

Authors