การอ้างอิงข้อมูลจากเว็บไซต์ที่ไม่ปรากฏชื่อผู้แต่ง ปีที่ผลิต และไม่มีเลขหน้า

19/11/2018
Posted by patcharee

               การค้นหาข้อมูลเพื่อทำรายงานของนักศึกษาส่วนมากนักศึกษามักจะค้นจาก Google ซึ่งไม่ว่าจะเป็นรูปหรือข้อมูล นอกจากจะต้องพิจารณาความน่าเชื่อถือของข้อมูลที่นำมาใช้แล้วยังจะต้องไม่ลืมการอ้างอิงด้วย ในระดับของการทำรายงาน ส่วนมากผู้ใช้มักจะเขียนการอ้างอิงด้วยมือ ไม่ใช้โปรแกรมจัดการบรรณานุกรม และมักจะมีปัญหาว่า ข้อมูลที่นำมาจากเว็บไซต์นั้นจะเขียนอ้างอิงอย่างไร มีชื่อผู้แต่ง มีชื่อเรื่อง ก็ยังพอเดา ๆ ไปได้ว่า ทำให้คล้ายหนังสือมากที่สุด แต่ถ้าข้อมูลนั้นอยู่ในเว็บไซต์ที่ไม่มีชื่อผู้แต่ง ไม่มีชื่อเรื่อง ไม่มีเลขหน้าเลย จะทำอย่างไร และเนื่องจากข้อมูลจากเว็บไซต์มักไม่มีวันปีที่ผลิตข้อมูล แม้กระทั่งไม่มีชื่อผู้เขียน จะเขียนอย่างไร

  1. ไม่มีชื่อผู้เขียนบทความ ให้ใช้ชื่อเรื่องแทน
  2. ในกรณีที่ชื่อเรื่องยาวหรือกว้างเกินไป ให้ใช้ชื่อหัวข้อหรือชื่อเรื่องสั้น ๆ  อยู่ภายในเครื่องหมายคำพูด (Quotation marks)
  3. ไม่มีปีที่เขียนบทความให้ใช้ มปป. หรือ d. แทนปีที่ผลิตข้อมูล
  4. ไม่มีหมายเลขหน้าให้ใช้เลขลำดับย่อหน้าแทนหมายเลขหน้า โดยการนับย่อหน้าจากตอนต้นของข้อมูล

ตัวอย่างรูปแบบที่เขียน ตามรูปแบบของ APA 6th

1.เว็บไซต์ที่มีข้อมูลครบ

2.เว็บไซต์ที่ไม่มีชื่อผู้เขียน

3.เว็บไซต์ที่ไม่มีปีที่เขียน

 

         ศึกษาเพิ่มเติมได้ที่ :  goo.gl/ivz5Bv   และ  https://www.apastyle.org/learn/faqs/cite-website-material

 

Leave a Reply

Tags

blog CONSAL KPI PULINET การจัดการความรู้ การดูแลสุขภาพ การทำงาน การท่องเที่ยว การบริการ การปฏิบัติงานล่วงเวลา การประชาสัมพันธ์ การพัฒนาตนเอง การพัฒนาบุคลากร การลงรายการ การศึกษาดูงาน การอ่าน การเรียนออนไลน์ กิจกรรมสำหรับเด็ก กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน กิจกรรมห้องสมุด ความรู้ทั่วไป ความสุข ค่ายห้องสมุด งานบริการ ธรรมะ นวนิยาย นักเขียน บรรณารักษ์ บริการชุมชน ประกันคุณภาพ ภาพถ่าย ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยศิลปากร ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ วัด วันสำคัญ วารสาร สัมมนา สุขภาพ หนังสือ หนังสือบริจาค หนังสือและการอ่าน หอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ ห้องสมุด ห้องสมุด 24 ชั่วโมง

Authors