Tag Archives: ความสุข

คิดบวกชีวิตบวกเทคนิคคิดดีมีความสุข

การกระทำทุกอย่างไม่ว่าเล็กหรือใหญ่มีจุดเริ่มต้นมาจากความคิด ความคิดมีทั้งด้านดีและด้านร้าย นั่นก็คือความคิดเชิงบวกและความคิดเชิงลบ  การคิดบวกคือการที่เราคิดในแง่ดี  ไม่คิดในแง่ที่ทำร้ายตนเอง คนที่คิดบวกย่อมจะส่งผลจากจิตใจไปสู่ร่างกาย เป็นคนที่มีสุขภาพที่ดี เป็นคนที่มองโลกในแง่ดี หรือคนที่คิดบวกมักจะเป็นคนที่แข็งแรงกว่าคนที่มองโลกในแง่ร้าย การมองโลกในแง่ดีจะทำให้เรามีสติในการแก้ไขปัญหา ที่เกิดขึ้นอย่างมีเหตุผล

จากการศึกษาของมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ยืนยันว่าคนที่คิดเชิงบวกจะมีอายุยืนกว่าคนที่คิดในเชิงลบ เมื่อเราเป็นคนที่คิดดี่ก็ย่อมทำให้สิ่งต่าง ๆ ออกมาดี การคิดเชิงบวก หรือการมองโลกในแง่ดี มีหลักธรรมต่าง ๆ โดยมีพรหมวิหาร 4 คือ มีความเมตตาก็คือมีความรัก ความปรารถนาดี อยากให้สิ่งมีชีวิตทั้งหลายมีความสุขกันถ้วนหน้า มีความกรุณาก็คือมีความสงสาร อยากช่วยเหลือผู้อื่นให้พ้นจากความทุกข์ด้วย โดยช่วยเท่าที่เราช่วยได้ช่วยแล้วไม่ทำให้ตัวเอง และบุคคลอื่นเดือดร้อน มีอุเบกขา ก็คือความมีใจเป็นกลาง วางใจให้เกิดความสมดุลสม่ำเสมอ มีความเที่ยงตรงไม่เอนเอียงเพราะว่าตนชอบหรือเกลียด มีมุทิตา ก็คือมีความยินดีมีจิตใจแช่มชื่นเบิกบาน พลอยยินดีกับเพื่อนร่วมงาน หรือผู้อื่นเมื่อเขาได้ดี ทำให้เข้าใจและทราบแนวทางในการปฏิบัติของธรรมที่ช่วยให้ประสบความสำเร็จในสิ่งที่มุ่งหวัง คืออิทธิบาท 4 ดังนี้

ชวนอ่านหนังสือ…องค์กรแห่งความสุข

22222สังคมปัจจุบันมีความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีมากขึ้นหลายสิ่งมีการเปลี่ยนแปลงทั้งองค์กรและหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาคเอกชน ภาครัฐ ตัวเราเองก็มีความจำเป็นที่จะต้องปรับตัวตามไปด้วยเพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง ทั้งด้านการเรียนรู้ การสื่อสาร การทำงาน และด้านสิ่งแวดล้อมต่างๆ ซึ่งหากไม่มีวางแผนและเตรียมความพร้อม ไม่มีการจัดการที่ดีก็จะทำให้เครียด และไม่มีความสุขในการทำงาน การสร้างความสุขในองค์กร (Happy Workplace)  สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ได้สนับสนุนการดำเนินงานสร้างเสริมสุขภาวะให้เกิดขึ้นในองค์กร ตามแนวทางแห่งความสุข 8 ประการ ((Happy 8) ได้แก่

 

จิตแจ่มใส ดอกไม้บาน : ศิลปะแห่งความสุขในทุกองศาของชีวิต

66พระไพศาล วิสาโล. (2544). จิตแจ่มใส ดอกไม้บาน : ศิลปะแห่งความสุขในทุกองศาของชีวิต. กรุงเทพฯ: มูลนิธิสุขภาพไทย.

ความสุข 360 องศา

    11111111  พูดถึงความสุขแล้ว ใครก็อยากมีความสุขด้วยกันทั้งนั้นบางคนพบความสุขของตัวเองได้ง่าย บางคนหาเท่าไรก็ไม่เจอ บางคนความสุขอยู่แค่ใกล้ๆ ก็ยังมองไม่เห็น ความสุขของแต่ละคนก็จะแตกต่างกันออกไป ความสุขนั้นมันหมุนเวียนอยู่รอบๆ ตัวเรา เพียงแต่เราต้องใช้ใจสัมผัสเท่านั้นถึงจะเจอความสุข ได้อ่านหนังสือเรื่อง 360 องศาความสุขอยู่รอบตัวเรา โดยเนื้อหาจะแบ่งช่วงความสุขของชีวิตในแต่ละวัยที่มีความแตกต่างกันให้เห็นกันอย่างชัดเจน เช่น – เด็กทารก-วัยเด็ก (อนุบาล-ป.6) จะมีความสุขทุกครั้งเมื่อถูกโอบกอดด้วยสัมผัสที่อบอุ่น อ่อนโยนและเต็มไปด้วยความรักจากมารดา ได้ของเล่น เช่นมีตุ๊กตาตัวโปรด การได้รับของขวัญ

– วัยรุ่นตอนต้น (ม.1-ม.6) เป็นวัยที่สลัดคราบของความเป็นเด็กไปโดยสิ้นเชิงเด็กผู้หญิงจะรักสวยรักงาม เด็กผู้ชายจะสำอางมากขึ้น ความสุขในการได้ใช้หูฟังสำหรับฟังเพลงต่างๆ หลังจากที่มีความใส่ใจเรื่องการศึกษาเล่าเรียน ความสุขกับการทำกิจกรรมกลุ่มในชั้นเรียน ความสุขกับการใช้โทรศัพท์มือถือเพื่อสนทนากับเพื่อนๆ

Happy Workplace : องค์กรแห่งความสุข

24/01/2015
Posted by kobkul

                เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2557 ได้เข้าร่วมโครงการอบรม เรื่อง การพัฒนาเพื่อมุ่งสู่องค์กรแห่งความสุข (Happy Workplace) จัดโดยบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร ณ ห้องประชุม ชั้น 3 มหาวิทยาลัยศิลปากร ตลิ่งชัน กรุงเทพฯ ผู้บรรยายหัวข้อ เรื่อง การสร้างองค์กรแห่งความสุข โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ศิรินันท์ กิตติสุขสถิต รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล

15 ข้อฝึกหาความสุขแบบตัดตรง

31/08/2013
Posted by kobkul

สิ่งดีๆ ทำได้ไม่ยาก เริ่มต้นวันละนิด ไม่มีใครสมบูรณ์แบบ

วิธีทำให้ชีวี…มีความสุขทุก ๆ วัน

เมื่อวันศุกร์สัปดาห์ที่สองของเดือนสิงหาคม ไปร่วมรับฟังการบรรยายทางวิชาการหัวข้อ จิตสำนึกเพิ่อการสร้างสุขในองค์กร ด้วยการคิดดี คิดบวก ทำให้ทราบว่า  คนที่มีความสุขไม่ใช่คนที่ประสบความสำเร็จครั้งแล้วครั้งเล่า  คนที่ไม่มีความสุขก็ไม่ใช่คนที่ล้มเหลวอยู่เสมอๆ สิ่งที่แตกต่างก็คือ คนที่ไม่มีความสุขจะใช้เวลาคิดถึงแต่เหตุการณ์ที่เลวร้าย ในขณะที่คนมีความสุขมักจะแสวงหาโอกาสและมุมมองใหม่ ๆ ให้กับตนเองตลอดเวลา

  😉 คุณไม่จำเป็นต้องชนะทุกครั้ง  คนที่ชอบแข่งข้น คนที่อยากจะชนะตลอดเวลานั้น มักจะเป็นคนที่มีความสุขกับสิ่งรอบ ๆ ตัว น้อยมาก เพราะถ้าเขาแพ้ เขาจะผิดหวังมาก แต่ถ้าชนะ มันก็แค่สิ่งที่คาดหวังไว้อยู่แล้ว

Previous Posts

Authors