Tag Archives: ความสุข

คิดบวกชีวิตบวกเทคนิคคิดดีมีความสุข

การกระทำทุกอย่างไม่ว่าเล็กหรือใหญ่มีจุดเริ่มต้นมาจากความคิด ความคิดมีทั้งด้านดีและด้านร้าย นั่นก็คือความคิดเชิงบวกและความคิดเชิงลบ  การคิดบวกคือการที่เราคิดในแง่ดี  ไม่คิดในแง่ที่ทำร้ายตนเอง คนที่คิดบวกย่อมจะส่งผลจากจิตใจไปสู่ร่างกาย เป็นคนที่มีสุขภาพที่ดี เป็นคนที่มองโลกในแง่ดี หรือคนที่คิดบวกมักจะเป็นคนที่แข็งแรงกว่าคนที่มองโลกในแง่ร้าย การมองโลกในแง่ดีจะทำให้เรามีสติในการแก้ไขปัญหา ที่เกิดขึ้นอย่างมีเหตุผล

จากการศึกษาของมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ยืนยันว่าคนที่คิดเชิงบวกจะมีอายุยืนกว่าคนที่คิดในเชิงลบ เมื่อเราเป็นคนที่คิดดี่ก็ย่อมทำให้สิ่งต่าง ๆ ออกมาดี การคิดเชิงบวก หรือการมองโลกในแง่ดี มีหลักธรรมต่าง ๆ โดยมีพรหมวิหาร 4 คือ มีความเมตตาก็คือมีความรัก ความปรารถนาดี อยากให้สิ่งมีชีวิตทั้งหลายมีความสุขกันถ้วนหน้า มีความกรุณาก็คือมีความสงสาร อยากช่วยเหลือผู้อื่นให้พ้นจากความทุกข์ด้วย โดยช่วยเท่าที่เราช่วยได้ช่วยแล้วไม่ทำให้ตัวเอง และบุคคลอื่นเดือดร้อน มีอุเบกขา ก็คือความมีใจเป็นกลาง วางใจให้เกิดความสมดุลสม่ำเสมอ มีความเที่ยงตรงไม่เอนเอียงเพราะว่าตนชอบหรือเกลียด มีมุทิตา ก็คือมีความยินดีมีจิตใจแช่มชื่นเบิกบาน พลอยยินดีกับเพื่อนร่วมงาน หรือผู้อื่นเมื่อเขาได้ดี ทำให้เข้าใจและทราบแนวทางในการปฏิบัติของธรรมที่ช่วยให้ประสบความสำเร็จในสิ่งที่มุ่งหวัง คืออิทธิบาท 4 ดังนี้

ชวนอ่านหนังสือ…องค์กรแห่งความสุข

22222สังคมปัจจุบันมีความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีมากขึ้นหลายสิ่งมีการเปลี่ยนแปลงทั้งองค์กรและหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาคเอกชน ภาครัฐ ตัวเราเองก็มีความจำเป็นที่จะต้องปรับตัวตามไปด้วยเพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง ทั้งด้านการเรียนรู้ การสื่อสาร การทำงาน และด้านสิ่งแวดล้อมต่างๆ ซึ่งหากไม่มีวางแผนและเตรียมความพร้อม ไม่มีการจัดการที่ดีก็จะทำให้เครียด และไม่มีความสุขในการทำงาน การสร้างความสุขในองค์กร (Happy Workplace)  สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ได้สนับสนุนการดำเนินงานสร้างเสริมสุขภาวะให้เกิดขึ้นในองค์กร ตามแนวทางแห่งความสุข 8 ประการ ((Happy 8) ได้แก่

 

จิตแจ่มใส ดอกไม้บาน : ศิลปะแห่งความสุขในทุกองศาของชีวิต

66พระไพศาล วิสาโล. (2544). จิตแจ่มใส ดอกไม้บาน : ศิลปะแห่งความสุขในทุกองศาของชีวิต. กรุงเทพฯ: มูลนิธิสุขภาพไทย.

ความสุข 360 องศา

    11111111  พูดถึงความสุขแล้ว ใครก็อยากมีความสุขด้วยกันทั้งนั้นบางคนพบความสุขของตัวเองได้ง่าย บางคนหาเท่าไรก็ไม่เจอ บางคนความสุขอยู่แค่ใกล้ๆ ก็ยังมองไม่เห็น ความสุขของแต่ละคนก็จะแตกต่างกันออกไป ความสุขนั้นมันหมุนเวียนอยู่รอบๆ ตัวเรา เพียงแต่เราต้องใช้ใจสัมผัสเท่านั้นถึงจะเจอความสุข ได้อ่านหนังสือเรื่อง 360 องศาความสุขอยู่รอบตัวเรา โดยเนื้อหาจะแบ่งช่วงความสุขของชีวิตในแต่ละวัยที่มีความแตกต่างกันให้เห็นกันอย่างชัดเจน เช่น – เด็กทารก-วัยเด็ก (อนุบาล-ป.6) จะมีความสุขทุกครั้งเมื่อถูกโอบกอดด้วยสัมผัสที่อบอุ่น อ่อนโยนและเต็มไปด้วยความรักจากมารดา ได้ของเล่น เช่นมีตุ๊กตาตัวโปรด การได้รับของขวัญ

– วัยรุ่นตอนต้น (ม.1-ม.6) เป็นวัยที่สลัดคราบของความเป็นเด็กไปโดยสิ้นเชิงเด็กผู้หญิงจะรักสวยรักงาม เด็กผู้ชายจะสำอางมากขึ้น ความสุขในการได้ใช้หูฟังสำหรับฟังเพลงต่างๆ หลังจากที่มีความใส่ใจเรื่องการศึกษาเล่าเรียน ความสุขกับการทำกิจกรรมกลุ่มในชั้นเรียน ความสุขกับการใช้โทรศัพท์มือถือเพื่อสนทนากับเพื่อนๆ

Happy Workplace : องค์กรแห่งความสุข

24/01/2015
Posted by kobkul

                เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2557 ได้เข้าร่วมโครงการอบรม เรื่อง การพัฒนาเพื่อมุ่งสู่องค์กรแห่งความสุข (Happy Workplace) จัดโดยบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร ณ ห้องประชุม ชั้น 3 มหาวิทยาลัยศิลปากร ตลิ่งชัน กรุงเทพฯ ผู้บรรยายหัวข้อ เรื่อง การสร้างองค์กรแห่งความสุข โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ศิรินันท์ กิตติสุขสถิต รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล

15 ข้อฝึกหาความสุขแบบตัดตรง

31/08/2013
Posted by kobkul

สิ่งดีๆ ทำได้ไม่ยาก เริ่มต้นวันละนิด ไม่มีใครสมบูรณ์แบบ

วิธีทำให้ชีวี…มีความสุขทุก ๆ วัน

เมื่อวันศุกร์สัปดาห์ที่สองของเดือนสิงหาคม ไปร่วมรับฟังการบรรยายทางวิชาการหัวข้อ จิตสำนึกเพิ่อการสร้างสุขในองค์กร ด้วยการคิดดี คิดบวก ทำให้ทราบว่า  คนที่มีความสุขไม่ใช่คนที่ประสบความสำเร็จครั้งแล้วครั้งเล่า  คนที่ไม่มีความสุขก็ไม่ใช่คนที่ล้มเหลวอยู่เสมอๆ สิ่งที่แตกต่างก็คือ คนที่ไม่มีความสุขจะใช้เวลาคิดถึงแต่เหตุการณ์ที่เลวร้าย ในขณะที่คนมีความสุขมักจะแสวงหาโอกาสและมุมมองใหม่ ๆ ให้กับตนเองตลอดเวลา

  😉 คุณไม่จำเป็นต้องชนะทุกครั้ง  คนที่ชอบแข่งข้น คนที่อยากจะชนะตลอดเวลานั้น มักจะเป็นคนที่มีความสุขกับสิ่งรอบ ๆ ตัว น้อยมาก เพราะถ้าเขาแพ้ เขาจะผิดหวังมาก แต่ถ้าชนะ มันก็แค่สิ่งที่คาดหวังไว้อยู่แล้ว

Previous Posts

Blog visitors

Visits today: 19

Tags

blog CONSAL KPI PULINET การจัดการความรู้ การดูแลสุขภาพ การทำงาน การท่องเที่ยว การบริการ การปฏิบัติงานล่วงเวลา การประชาสัมพันธ์ การพัฒนาตนเอง การพัฒนาบุคลากร การลงรายการ การศึกษาดูงาน การอ่าน การเรียนออนไลน์ กิจกรรมสำหรับเด็ก กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน กิจกรรมห้องสมุด ความรู้ทั่วไป ความสุข ค่ายห้องสมุด งานบริการ ธรรมะ นวนิยาย นักเขียน บรรณารักษ์ บริการชุมชน ประกันคุณภาพ ภาพถ่าย ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยศิลปากร ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ วัด วันสำคัญ วารสาร สัมมนา สุขภาพ หนังสือ หนังสือบริจาค หนังสือและการอ่าน หอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ ห้องสมุด ห้องสมุด 24 ชั่วโมง

Authors