Tag Archives: งานบริการ

บริการห้องฉายวิดีทัศน์

28/08/2018
Posted by kobkul

        งานบริการของฝ่ายโสตทัศนศึกษา นอกจากจะมีการให้บริการยืม-คืนวัสดุโสตฯ แล้ว ยังมีบริการห้องฉายวิดีทัศน์อีก จำนวน 5 ห้อง (Room 2-1, 2-2, Room 3, Room 4-1, 4-2) ซึ่งอยู่ที่ ชั้น 4 อาคาร ม.ล. ปิ่น มาลากุล  ซึ่งผู้ใช้บริการสามารถขอใช้บริการห้องฉายดังกล่าวได้ โดยแจ้งต่อเจ้าหน้าที่เคาน์เตอร์บริการยืม-คืนโสตทัศน์ฯ ประจำชั้น ส่วนวัสดุโสตฯ เช่น แผ่นซีดี ไม่ว่าจะเป็นซีดีภาพยนตร์ หรือ ซีดีสารคดี ผู้ใช้บริการสามารถนำมาเอง หรือ ขอยืมของห้องสมุดก็ได้ 

ป้ายประกาศ…ที่ต้องประกาศ

16/06/2014
Posted by Narumon Boonyanit

st1-horz-vert
องคาพยพ คนส่วนมากอ่านว่า อง-คา-พะ-ยบ
แต่ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.๒๕๔๒ หน้า ๑๓๒๑
แจงไว้ดั่งนี้ คำอ่าน คือ องคาบพะยบ, องคาพะยบ เป็นคำนาม
แปลว่า ส่วนน้อยและใหญ่แห่งร่างกาย, อวัยวะน้อยใหญ่ มาจากภาษา ป. คือ ปาลิ หรือ บาลี

ฉันใดก็ฉันนั้นในองค์กรใดใด ย่อมมีส่วนประกอบของหน่วยงานภายใต้
อันเป็นองคาพยพ น้อยบ้าง ใหญ่บ้าง ตามภาวะปัจจัย

Get Idea

18/02/2014
Posted by Narumon Boonyanit

หากคุณเป็นคนหนึ่งที่เข้าห้องสมุด
และหากคุณเป็นคนหนึ่งที่นิยมการสืบค้นข้อมูลจากหน้าจอ OPAC ของห้องสมุด

บ่อยครั้งไหมที่คุณรู้สึกว่า…สสารสูญหายไปจากโลก
เอ…หรือนี่เป็นการทดลองที่สนับสนุนทฤษฎีของไอน์สไตน์
แล้วไฉนพลังงานที่เกิดจากสสารที่หายไป ใยจึงไม่เหลือร่องรอยไว้บ้างเล่า

ทั้งนี้ ทั้งนั้น ก็มีไม่น้อยครั้งเหลือเกินที่ตนเองจำเป็นต้องค้นข้อมูลจากเครื่องสืบค้น
แล้วแทบจะต้องกรีดเลือดจดเลขหมู่ เพราะเจ้าดินสอ ปากกา ที่ห้องสมุดมีไว้บริการ
มีอันให้อันตรธานไปธุดงค์อยู่แห่งหนใด มิอาจทราบได้
ทั้งๆ ที่ พี่ๆ ป้าๆ ลุงๆ ของเราก็ช่างรอบคอบ ทั้งผูก ทั้งมัด ติดเทปกับเชือกไว้
ทุกครั้งที่นำเครื่องมือเขียนแท่งใหม่ไปใส่แทนที่ของเดิม

งานบริการ

12/11/2013
Posted by somboon

การทำงานบริการ นอกจากให้บริการผู้อื่นแล้ว  หลายครั้งได้มีโอกาสใช้บริการหน่วยงานอื่น คนอื่นบ้าง  เมื่อได้มาอ่านพบเรื่อง “บริการคืองานที่ใจรัก” ผู้แต่งชื่อ วรภัทร์ ภู่เจริญ  เลขเรียก HF5415.5 ว44 จากหนังสือเล่มนี้จึงเห็นว่าน่าจะนำมาเผยแพร่ให้อ่านกันบ้างโดยมีคำแนะนำง่ายๆ ดังนี้

1. งานบริการเป็นงานที่ต้องอดทน ต้องเสียสละไม่มีอะไรได้ดังใจ ไม่มีเวลาเป็นของตัวเอง เจอความกดดันจิตใจบ่อยมากทั้งจากผู้ใช้และเจ้านายตนเอง ถ้าใครหลุดเข้ามาในสายบริการแล้ว เขาและเธอต้องฝึกสติ ทำใจเป็นกลางไม่มีอคติ ควบคุมอารมณ์ให้ได้ ดังนั้นคนในสายงานบริการที่ประสบความสำเร็จมักเป็นคนใจบุญ เข้าหาพระ อบรมจิตใจตนเองและพนักงานบ่อยๆ อย่าหลงวิทยาศาสตร์มากไป วิทยาศาสตร์ยังไปไม่ถึงขีดสุดมีเรื่องอีกมากที่อธิบายไม่ได้แต่มีจรืง

ศูนย์ความรู้กินได้ จ.อุบลราชธานี

จากการได้รับหนังสือที่หัวหน้าฝ่ายแนะนำให้อ่าน ในตัวเล่มมีเนื้อหาหลากหลายน่าสนใจมากมาย แต่ที่สนใจเป็นพิเศษก็คือ ศูนย์ความรู้กินได้แห่งแรกของประเทศไทยในจังหวัดอุบลราชธานี  ซึ่งปรัชญาของศูนย์ความรู้กินได้แห่งนี้ คือ  “รักการอ่าน รักการเรียนรู้ เพราะความรู้ใช้ทำมาหากินได้”

“โครงการศูนย์ความรู้กินได้” เป็นโครงการความร่วมมือระหว่างสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) และกระทรวงศึกษาธิการ เป็นแหล่งเรียนรู้แบบใหม่ภายใต้แนวคิด “ศูนย์ความรู้กินได้” เพื่อกระตุ้นความคิดสร้างสรรค์ และความสนใจการเรียนรู้ของชุมชน โครงการนี้บรรยายตั้งแต่การบริหารจัดการ เป้าหมายในการพัฒนาศูนย์ความรู้กินได้ ภาพรวมของการทำงานในห้องสมุด รูปแบบบริการด้านความรู้ เป็นต้น

รูปแบบบริการด้านความรู้ของศูนย์ความรู้กินได้  มี 3 รูปแบบ ด้วยกัน คือ

สรุปภาระหน้าที่งานบริการ 24 ชั่วโมง

4

5

6

งานในห้องสมุด

หนูเล็กยกหนังสือมาให้ตั้งหนึ่ง แล้วถามว่าเจ้คิดอย่างไร อะไรคือปัญหา

น่านสิ ยากนะที่จะหาคำตอบแบบฟันธง เด๊ะๆ

เรื่องของเรื่องคือห้องสมุดเรามีกลุ่มที่ตัวเองขนานนามว่า young gen (eration) (แม้วัยจะไม่ใช่) เข้าไปทำหน้าที่จัดหมวดหมู่และทำรายการ

ปีก่อนโน้นก่อนที่น้องอ้อจะอำลาเวที ก็ไปถ่ายทอดวิทยายุทธ์กันอีกครั้ง ปิดเทอมที่แล้วอิช้านก็ไปสำทับอีกที พอสักพักก็ตามด้วยการทำความเข้าใจโมดูลที่ต้องไปทำงาน เลยไปถึงพื้นฐานอย่าง AACR2 และ MARC จากพี่ๆ ที่สำนักวิทยบริการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และที่เพิ่งสิ้นสุดไปหมาดๆ ก็เข้าคอร์ส ของรองศาสตราจารย์ระเบียบ ศุภวิรี จากคณะอักษรศาสตร์ และจากน้องอ้ออีกครั้ง…

Previous Posts

Authors