Tag Archives: งานบริการ

บริการห้องฉายวิดีทัศน์

28/08/2018
Posted by kobkul

        งานบริการของฝ่ายโสตทัศนศึกษา นอกจากจะมีการให้บริการยืม-คืนวัสดุโสตฯ แล้ว ยังมีบริการห้องฉายวิดีทัศน์อีก จำนวน 5 ห้อง (Room 2-1, 2-2, Room 3, Room 4-1, 4-2) ซึ่งอยู่ที่ ชั้น 4 อาคาร ม.ล. ปิ่น มาลากุล  ซึ่งผู้ใช้บริการสามารถขอใช้บริการห้องฉายดังกล่าวได้ โดยแจ้งต่อเจ้าหน้าที่เคาน์เตอร์บริการยืม-คืนโสตทัศน์ฯ ประจำชั้น ส่วนวัสดุโสตฯ เช่น แผ่นซีดี ไม่ว่าจะเป็นซีดีภาพยนตร์ หรือ ซีดีสารคดี ผู้ใช้บริการสามารถนำมาเอง หรือ ขอยืมของห้องสมุดก็ได้ 

ป้ายประกาศ…ที่ต้องประกาศ

16/06/2014
Posted by Narumon Boonyanit

st1-horz-vert
องคาพยพ คนส่วนมากอ่านว่า อง-คา-พะ-ยบ
แต่ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.๒๕๔๒ หน้า ๑๓๒๑
แจงไว้ดั่งนี้ คำอ่าน คือ องคาบพะยบ, องคาพะยบ เป็นคำนาม
แปลว่า ส่วนน้อยและใหญ่แห่งร่างกาย, อวัยวะน้อยใหญ่ มาจากภาษา ป. คือ ปาลิ หรือ บาลี

ฉันใดก็ฉันนั้นในองค์กรใดใด ย่อมมีส่วนประกอบของหน่วยงานภายใต้
อันเป็นองคาพยพ น้อยบ้าง ใหญ่บ้าง ตามภาวะปัจจัย

Get Idea

18/02/2014
Posted by Narumon Boonyanit

หากคุณเป็นคนหนึ่งที่เข้าห้องสมุด
และหากคุณเป็นคนหนึ่งที่นิยมการสืบค้นข้อมูลจากหน้าจอ OPAC ของห้องสมุด

บ่อยครั้งไหมที่คุณรู้สึกว่า…สสารสูญหายไปจากโลก
เอ…หรือนี่เป็นการทดลองที่สนับสนุนทฤษฎีของไอน์สไตน์
แล้วไฉนพลังงานที่เกิดจากสสารที่หายไป ใยจึงไม่เหลือร่องรอยไว้บ้างเล่า

ทั้งนี้ ทั้งนั้น ก็มีไม่น้อยครั้งเหลือเกินที่ตนเองจำเป็นต้องค้นข้อมูลจากเครื่องสืบค้น
แล้วแทบจะต้องกรีดเลือดจดเลขหมู่ เพราะเจ้าดินสอ ปากกา ที่ห้องสมุดมีไว้บริการ
มีอันให้อันตรธานไปธุดงค์อยู่แห่งหนใด มิอาจทราบได้
ทั้งๆ ที่ พี่ๆ ป้าๆ ลุงๆ ของเราก็ช่างรอบคอบ ทั้งผูก ทั้งมัด ติดเทปกับเชือกไว้
ทุกครั้งที่นำเครื่องมือเขียนแท่งใหม่ไปใส่แทนที่ของเดิม

งานบริการ

12/11/2013
Posted by somboon

การทำงานบริการ นอกจากให้บริการผู้อื่นแล้ว  หลายครั้งได้มีโอกาสใช้บริการหน่วยงานอื่น คนอื่นบ้าง  เมื่อได้มาอ่านพบเรื่อง “บริการคืองานที่ใจรัก” ผู้แต่งชื่อ วรภัทร์ ภู่เจริญ  เลขเรียก HF5415.5 ว44 จากหนังสือเล่มนี้จึงเห็นว่าน่าจะนำมาเผยแพร่ให้อ่านกันบ้างโดยมีคำแนะนำง่ายๆ ดังนี้

1. งานบริการเป็นงานที่ต้องอดทน ต้องเสียสละไม่มีอะไรได้ดังใจ ไม่มีเวลาเป็นของตัวเอง เจอความกดดันจิตใจบ่อยมากทั้งจากผู้ใช้และเจ้านายตนเอง ถ้าใครหลุดเข้ามาในสายบริการแล้ว เขาและเธอต้องฝึกสติ ทำใจเป็นกลางไม่มีอคติ ควบคุมอารมณ์ให้ได้ ดังนั้นคนในสายงานบริการที่ประสบความสำเร็จมักเป็นคนใจบุญ เข้าหาพระ อบรมจิตใจตนเองและพนักงานบ่อยๆ อย่าหลงวิทยาศาสตร์มากไป วิทยาศาสตร์ยังไปไม่ถึงขีดสุดมีเรื่องอีกมากที่อธิบายไม่ได้แต่มีจรืง

ศูนย์ความรู้กินได้ จ.อุบลราชธานี

จากการได้รับหนังสือที่หัวหน้าฝ่ายแนะนำให้อ่าน ในตัวเล่มมีเนื้อหาหลากหลายน่าสนใจมากมาย แต่ที่สนใจเป็นพิเศษก็คือ ศูนย์ความรู้กินได้แห่งแรกของประเทศไทยในจังหวัดอุบลราชธานี  ซึ่งปรัชญาของศูนย์ความรู้กินได้แห่งนี้ คือ  “รักการอ่าน รักการเรียนรู้ เพราะความรู้ใช้ทำมาหากินได้”

“โครงการศูนย์ความรู้กินได้” เป็นโครงการความร่วมมือระหว่างสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) และกระทรวงศึกษาธิการ เป็นแหล่งเรียนรู้แบบใหม่ภายใต้แนวคิด “ศูนย์ความรู้กินได้” เพื่อกระตุ้นความคิดสร้างสรรค์ และความสนใจการเรียนรู้ของชุมชน โครงการนี้บรรยายตั้งแต่การบริหารจัดการ เป้าหมายในการพัฒนาศูนย์ความรู้กินได้ ภาพรวมของการทำงานในห้องสมุด รูปแบบบริการด้านความรู้ เป็นต้น

รูปแบบบริการด้านความรู้ของศูนย์ความรู้กินได้  มี 3 รูปแบบ ด้วยกัน คือ

สรุปภาระหน้าที่งานบริการ 24 ชั่วโมง

4

5

6

งานในห้องสมุด

หนูเล็กยกหนังสือมาให้ตั้งหนึ่ง แล้วถามว่าเจ้คิดอย่างไร อะไรคือปัญหา

น่านสิ ยากนะที่จะหาคำตอบแบบฟันธง เด๊ะๆ

เรื่องของเรื่องคือห้องสมุดเรามีกลุ่มที่ตัวเองขนานนามว่า young gen (eration) (แม้วัยจะไม่ใช่) เข้าไปทำหน้าที่จัดหมวดหมู่และทำรายการ

ปีก่อนโน้นก่อนที่น้องอ้อจะอำลาเวที ก็ไปถ่ายทอดวิทยายุทธ์กันอีกครั้ง ปิดเทอมที่แล้วอิช้านก็ไปสำทับอีกที พอสักพักก็ตามด้วยการทำความเข้าใจโมดูลที่ต้องไปทำงาน เลยไปถึงพื้นฐานอย่าง AACR2 และ MARC จากพี่ๆ ที่สำนักวิทยบริการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และที่เพิ่งสิ้นสุดไปหมาดๆ ก็เข้าคอร์ส ของรองศาสตราจารย์ระเบียบ ศุภวิรี จากคณะอักษรศาสตร์ และจากน้องอ้ออีกครั้ง…

Previous Posts

Blog visitors

Visits today: 17

Tags

blog CONSAL KPI PULINET การจัดการความรู้ การดูแลสุขภาพ การทำงาน การท่องเที่ยว การบริการ การปฏิบัติงานล่วงเวลา การประชาสัมพันธ์ การพัฒนาตนเอง การพัฒนาบุคลากร การลงรายการ การศึกษาดูงาน การอ่าน การเรียนออนไลน์ กิจกรรมสำหรับเด็ก กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน กิจกรรมห้องสมุด ความรู้ทั่วไป ความสุข ค่ายห้องสมุด งานบริการ ธรรมะ นวนิยาย นักเขียน บรรณารักษ์ บริการชุมชน ประกันคุณภาพ ภาพถ่าย ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยศิลปากร ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ วัด วันสำคัญ วารสาร สัมมนา สุขภาพ หนังสือ หนังสือบริจาค หนังสือและการอ่าน หอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ ห้องสมุด ห้องสมุด 24 ชั่วโมง

Authors