Tag Archives: ประกันคุณภาพ

บริการเชิงรุก VS ประชาสัมพันธ์

04/09/2015
Posted by Pong

เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม ซึ่งเป็นวันตรวจประกันคุณภาพของสำนักหอสมุดกลาง คณะกรรมการประเมินฯ ได้เชิญหัวหน้าหอสมุดทั้งสามเข้าไปให้ความเห็นเรื่องบริการเชิงรุก ซึ่งกรรมการประสงค์จะทราบว่าเห็นตรงกันหรือไม่ โดยกรรมการให้แจ้งว่าให้ชี้ไปเลยว่าบริการใดใช่ หรือไม่ใช่ เพราะบางเรื่องไม่น่าจะใช่งานบริการเชิงรุก เป็นการประชาสัมพันธ์เสียมากกว่า

ก่อนเข้ากรรมการประกันคุณภาพของสำนักหอสมุด บอกว่าคำถามอยู่ที่หน้า 92 ของรายงานการประเมินคุณภาพภายใน ข้อความเป็นไปตามรูปภาพด้านล่าง

11940227_10205924280124227_1691114131_n

ดิฉันอ่านทบทวนอีกครั้ง แล้วตอบไปว่า…. (ก่อนอ่านบรรทัดต่อไป โปรดอ่านเอกสารแล้วตอบตัวเองก่อน) แตรน แตร่น แตร๊น…

ประกันคุณภาพ

ในเดอะแก๊งค์จะถามว่าเราตรวจประกันคุณภาพกันเมื่อไร คุณอ้อในฐานะที่เป็นตัวแทนกรรมการประกันคุณภาพฯ จะบอกว่า วันที่ไวพจน์ลาบวช … แม๊ลึกล้ำ

มีคนถามดิฉันมาชอบอะไรที่สุดในงานประกันคุณภาพ คนถามบอกว่าขอไม่ถามหรอกนะว่าชอบหรือไม่ เพราะกลัวคำตอบ ดิฉันตอบว่าสิ่งที่ชอบมากที่สุดคือ ชอบตอนที่กรรมการประเมินบอกว่าเราต้องปรับปรุงอะไร น่าจะไปคิดอะไรต่อ เพราะเป็นสิ่งที่สามารถนำพัฒนาต่อได้ เพราะเรามักคิดว่าเราดีแล้ว เก่งแล้ว ทำแล้ว ใช่แล้ว หรือหาเหตุผลให้กับตัวเองอยู่เนืองๆ หลงในกับดักอัตตา

อัตตา ที่ท่านรองฝ่ายกิจการนักศึกษา อ.สกุล บุณยทัต ย้ำนักย้ำหนา ตอนท่านพูดให้พวกเราฟังเมื่อการสัมมนาประจำปีที่ผ่านมาของพวกเรา พักหลังๆ อ่านหนังสือธรรมะบ่อยจำได้ว่าทางของการดับเรื่องอัตตา อย่างหนึ่งคือ ต้องอาศัยปัญญา

PART

24/12/2012
Posted by Pong

อยู่ๆ ได้รับจดหมายรักความว่า อิฉันได้กรอกตอบข้อคำถาม PART แล้วหรือยัง เพราะเกินกำหนดส่งกองแผนงานแล้ว

เล่นเอาบรรณารักษ์แบบอิฉันมึนตึ๊บว่า เจ้า PART ที่ว่ามันหน้าตาเป็นเยี่ยงไร สักพักเจ้าของ จม.รอรักที่ว่า ได้ส่งไฟล์มาให้แบบติด ZIP บอกว่าต้องทำข้อไหนๆ บ้าง และมีคำตอบว่า ที่เราต้องตอบคือเพราะเราเป็นเจ้าของ

จึงขีดเส้นใต้จดและจำว่าปีหน้าและปีต่อๆไปเราต้องตั้งหลักและลงมือทำ แหร่มจังเลยที่ได้เรียนรู้อะไรๆ นอกสาขาจากที่ได้ร่ำเรียนมา นอกจากจดข้อมูลให้ตัวเองแล้ว จึงขอเขียนจดหมายน้อยไปถึงคนที่ทำหลักสูตรให้กับบรรณารักษ์ทั้งหลายว่า จงใส่ทุกสาขาวิชาลงไปในหลักสูตรของเราด้วยเพราะจะเกิดผลต่อในภายภาคหน้า จะได้ไม่ลำบากเหมือนรุ่นป้าๆ ที่ทำไปงงแอนด์งม … เก๋นะหลักสูตรนี้

ประชุมหัวหน้างาน/ประกันคุณภาพ

รายงานการประชุมฉบับย่อครับท่าน

1.  บุคคลภายนอกสามารถเข้าใช้หอสมุดได้โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย ตามข้อเสนอของที่ประชมุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย และมหาวิทยาลัยฯ เห็นชอบแล้ว ดังนั้น ห้องสมุดของเราจะเริมปฏิบัติการนี้ตัึ้งแต่พรุ่งนี้ (24 สิงหาคม 2554) และมีแถมพ่วงท้านว่าช่วงใกล้สอบ 1 เดือน ขอสงวนสิทธิ์สำหรับประชาคมชาวศิลปากรเท่านั้น

การทำงานคือฝ่ายบริการประกาศแจ้งให้ผู้ใช้ทราบ และแจ้งวิธีการปฏิบัติให้กับคนทำงาน สรุปสั้นๆ ง่ายๆคือ ไม่ต้องเก็บเงิน (จะเก็บได้ไงเพราะไม่มีคูปอง)  แลกบัตรเหมือนเดิม เราจะได้รู้ว่าใครเป็นใคร และควรจะเชิญชวนผู้ใช้ให้ทำบัตรรายปี โดยนำรูป 2 นิ้ว กรอกใบสมัครได้ที่เคาน์เตอร์งานยืม-คืน …. รายละเอียดคุณพี่จุ๋มกำลังร่ายมนต์เขียนให้อยู่ค่ะ

ประชุมหัวหน้างาน/ประกันคุณภาพ 2/2554

แล้วครั้งที่ 1/2554 ไปไหนหว่า ไหนๆ แล้วขอให้ผ่านไปกับสายลม (หุหุ)

ครั้งนี้มีเรื่องราวที่น่าสนใจที่พวกเราควรได้รับรู้ รับทราบ จดจำ แล้วนำไปพิจารณา ถือปฏิบัติ ฯลฯ ดังนี้คือ

1. แผนกลยุทธ์ข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค พ.ศ.255-2558 ประกอบด้วย 4 พันธกิจ ดังนี้คือ

พันธกิจที่ 1 พัฒนาการใช้ทรัพยากรสารสนเทศร่วมกันของสมาชิกในข่ายงาน มี 2 กลยุทธ์ คือ 1. จัดหา e-resourses ร่วมกัน และ 2)  พัฒนาระบบการบริการทรัพยากรสารสนเทศร่วมกัน

ปัจจัยที่มีผลต่อ Pre test-Post test

สำหรับข้าพเจ้าแล้ว Pre test หรือการทดสอบก่อนเรียน และ Post test หรือการทดสอบหลังเรียน “จะดีและมีความยุติธรรมก็ต่อเมื่อผู้เรียนทุกคนเริ่มจากศูนย์ด้วยกัน” หรือมีพื้นฐานเหมือนๆ กัน หรือไม่แตกต่างกัน นี่อาจเรียกว่า คำแก้ตัวของข้าพเจ้า ซึ่งเพิ่งผ่านการ Pre test และ Post test จากการเข้าร่วมโครงการเชิงปฏิบัติการ “การเตรียมความพร้อมการประกันคุณภาพการศึกษาภายในเพื่อรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก รอบสาม” จัดโดยสำนักงานประกันคุณภาพการศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร ณ ชั้น 5 อาคารหม่อมหลวงปิ่น มาลากุล ระหว่างวันที่ 24 – 25 มีนาคม พ.ศ. 2554

ประชุมหัวหน้างาน/ประกันคุณภาพ 4/2553

ครั้งที่ 3/2553 ไม่ได้เข้าประชุมเนื่องจากไม่ได้เข้าประชุม เลยไม่สามารถแถลงการณ์เอามาให้ทราบกัน แต่ดูๆ จากรายงานการประชุมแล้ว เรื่องส่วนใหญ่เป็นเรื่องการนำเสนอโครงการของแต่ละห้องสมุดฯ และฟังการเล้่สู่กันฟังมาเลยเอามาต่อไปถูก

ครั้ง 4/2553 จึงขอทบทวนให้หมด เริ่มจาก

ผู้อำนวยการฯ ได้พูดเรื่องการเปลี่ยนจากซี ไปเป็นแท่ง ฟังแล้วชวนเวียนหัว ข้อแนะนำคือพวกเราโปรดอ่านจากที่หัวหน้าหอสมุดเขียนไว้ในเสวนาศิลปากร ฉบับเก่าๆ แทนแล้วกัน หรือสอบถามโดยตรงน่าจะดีกว่า

ส่วนอิช้านถามคำเดียวว่าได้เงินเดือนเท่าเดิมมั็ย บอกว่า เท่า หรืออาจมากกว่า อาจ ก็หมายถึงเป็นไปได้และไม่ได้ แต่ที่แน่ๆ ไม่มีลด โอเคคำตอบพอแล้ว

Previous Posts

Authors