Tag Archives: ประกันคุณภาพ

บริการเชิงรุก VS ประชาสัมพันธ์

04/09/2015
Posted by Pong

เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม ซึ่งเป็นวันตรวจประกันคุณภาพของสำนักหอสมุดกลาง คณะกรรมการประเมินฯ ได้เชิญหัวหน้าหอสมุดทั้งสามเข้าไปให้ความเห็นเรื่องบริการเชิงรุก ซึ่งกรรมการประสงค์จะทราบว่าเห็นตรงกันหรือไม่ โดยกรรมการให้แจ้งว่าให้ชี้ไปเลยว่าบริการใดใช่ หรือไม่ใช่ เพราะบางเรื่องไม่น่าจะใช่งานบริการเชิงรุก เป็นการประชาสัมพันธ์เสียมากกว่า

ก่อนเข้ากรรมการประกันคุณภาพของสำนักหอสมุด บอกว่าคำถามอยู่ที่หน้า 92 ของรายงานการประเมินคุณภาพภายใน ข้อความเป็นไปตามรูปภาพด้านล่าง

11940227_10205924280124227_1691114131_n

ดิฉันอ่านทบทวนอีกครั้ง แล้วตอบไปว่า…. (ก่อนอ่านบรรทัดต่อไป โปรดอ่านเอกสารแล้วตอบตัวเองก่อน) แตรน แตร่น แตร๊น…

ประกันคุณภาพ

ในเดอะแก๊งค์จะถามว่าเราตรวจประกันคุณภาพกันเมื่อไร คุณอ้อในฐานะที่เป็นตัวแทนกรรมการประกันคุณภาพฯ จะบอกว่า วันที่ไวพจน์ลาบวช … แม๊ลึกล้ำ

มีคนถามดิฉันมาชอบอะไรที่สุดในงานประกันคุณภาพ คนถามบอกว่าขอไม่ถามหรอกนะว่าชอบหรือไม่ เพราะกลัวคำตอบ ดิฉันตอบว่าสิ่งที่ชอบมากที่สุดคือ ชอบตอนที่กรรมการประเมินบอกว่าเราต้องปรับปรุงอะไร น่าจะไปคิดอะไรต่อ เพราะเป็นสิ่งที่สามารถนำพัฒนาต่อได้ เพราะเรามักคิดว่าเราดีแล้ว เก่งแล้ว ทำแล้ว ใช่แล้ว หรือหาเหตุผลให้กับตัวเองอยู่เนืองๆ หลงในกับดักอัตตา

อัตตา ที่ท่านรองฝ่ายกิจการนักศึกษา อ.สกุล บุณยทัต ย้ำนักย้ำหนา ตอนท่านพูดให้พวกเราฟังเมื่อการสัมมนาประจำปีที่ผ่านมาของพวกเรา พักหลังๆ อ่านหนังสือธรรมะบ่อยจำได้ว่าทางของการดับเรื่องอัตตา อย่างหนึ่งคือ ต้องอาศัยปัญญา

PART

24/12/2012
Posted by Pong

อยู่ๆ ได้รับจดหมายรักความว่า อิฉันได้กรอกตอบข้อคำถาม PART แล้วหรือยัง เพราะเกินกำหนดส่งกองแผนงานแล้ว

เล่นเอาบรรณารักษ์แบบอิฉันมึนตึ๊บว่า เจ้า PART ที่ว่ามันหน้าตาเป็นเยี่ยงไร สักพักเจ้าของ จม.รอรักที่ว่า ได้ส่งไฟล์มาให้แบบติด ZIP บอกว่าต้องทำข้อไหนๆ บ้าง และมีคำตอบว่า ที่เราต้องตอบคือเพราะเราเป็นเจ้าของ

จึงขีดเส้นใต้จดและจำว่าปีหน้าและปีต่อๆไปเราต้องตั้งหลักและลงมือทำ แหร่มจังเลยที่ได้เรียนรู้อะไรๆ นอกสาขาจากที่ได้ร่ำเรียนมา นอกจากจดข้อมูลให้ตัวเองแล้ว จึงขอเขียนจดหมายน้อยไปถึงคนที่ทำหลักสูตรให้กับบรรณารักษ์ทั้งหลายว่า จงใส่ทุกสาขาวิชาลงไปในหลักสูตรของเราด้วยเพราะจะเกิดผลต่อในภายภาคหน้า จะได้ไม่ลำบากเหมือนรุ่นป้าๆ ที่ทำไปงงแอนด์งม … เก๋นะหลักสูตรนี้

ประชุมหัวหน้างาน/ประกันคุณภาพ

รายงานการประชุมฉบับย่อครับท่าน

1.  บุคคลภายนอกสามารถเข้าใช้หอสมุดได้โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย ตามข้อเสนอของที่ประชมุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย และมหาวิทยาลัยฯ เห็นชอบแล้ว ดังนั้น ห้องสมุดของเราจะเริมปฏิบัติการนี้ตัึ้งแต่พรุ่งนี้ (24 สิงหาคม 2554) และมีแถมพ่วงท้านว่าช่วงใกล้สอบ 1 เดือน ขอสงวนสิทธิ์สำหรับประชาคมชาวศิลปากรเท่านั้น

การทำงานคือฝ่ายบริการประกาศแจ้งให้ผู้ใช้ทราบ และแจ้งวิธีการปฏิบัติให้กับคนทำงาน สรุปสั้นๆ ง่ายๆคือ ไม่ต้องเก็บเงิน (จะเก็บได้ไงเพราะไม่มีคูปอง)  แลกบัตรเหมือนเดิม เราจะได้รู้ว่าใครเป็นใคร และควรจะเชิญชวนผู้ใช้ให้ทำบัตรรายปี โดยนำรูป 2 นิ้ว กรอกใบสมัครได้ที่เคาน์เตอร์งานยืม-คืน …. รายละเอียดคุณพี่จุ๋มกำลังร่ายมนต์เขียนให้อยู่ค่ะ

ประชุมหัวหน้างาน/ประกันคุณภาพ 2/2554

แล้วครั้งที่ 1/2554 ไปไหนหว่า ไหนๆ แล้วขอให้ผ่านไปกับสายลม (หุหุ)

ครั้งนี้มีเรื่องราวที่น่าสนใจที่พวกเราควรได้รับรู้ รับทราบ จดจำ แล้วนำไปพิจารณา ถือปฏิบัติ ฯลฯ ดังนี้คือ

1. แผนกลยุทธ์ข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค พ.ศ.255-2558 ประกอบด้วย 4 พันธกิจ ดังนี้คือ

พันธกิจที่ 1 พัฒนาการใช้ทรัพยากรสารสนเทศร่วมกันของสมาชิกในข่ายงาน มี 2 กลยุทธ์ คือ 1. จัดหา e-resourses ร่วมกัน และ 2)  พัฒนาระบบการบริการทรัพยากรสารสนเทศร่วมกัน

ปัจจัยที่มีผลต่อ Pre test-Post test

สำหรับข้าพเจ้าแล้ว Pre test หรือการทดสอบก่อนเรียน และ Post test หรือการทดสอบหลังเรียน “จะดีและมีความยุติธรรมก็ต่อเมื่อผู้เรียนทุกคนเริ่มจากศูนย์ด้วยกัน” หรือมีพื้นฐานเหมือนๆ กัน หรือไม่แตกต่างกัน นี่อาจเรียกว่า คำแก้ตัวของข้าพเจ้า ซึ่งเพิ่งผ่านการ Pre test และ Post test จากการเข้าร่วมโครงการเชิงปฏิบัติการ “การเตรียมความพร้อมการประกันคุณภาพการศึกษาภายในเพื่อรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก รอบสาม” จัดโดยสำนักงานประกันคุณภาพการศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร ณ ชั้น 5 อาคารหม่อมหลวงปิ่น มาลากุล ระหว่างวันที่ 24 – 25 มีนาคม พ.ศ. 2554

ประชุมหัวหน้างาน/ประกันคุณภาพ 4/2553

ครั้งที่ 3/2553 ไม่ได้เข้าประชุมเนื่องจากไม่ได้เข้าประชุม เลยไม่สามารถแถลงการณ์เอามาให้ทราบกัน แต่ดูๆ จากรายงานการประชุมแล้ว เรื่องส่วนใหญ่เป็นเรื่องการนำเสนอโครงการของแต่ละห้องสมุดฯ และฟังการเล้่สู่กันฟังมาเลยเอามาต่อไปถูก

ครั้ง 4/2553 จึงขอทบทวนให้หมด เริ่มจาก

ผู้อำนวยการฯ ได้พูดเรื่องการเปลี่ยนจากซี ไปเป็นแท่ง ฟังแล้วชวนเวียนหัว ข้อแนะนำคือพวกเราโปรดอ่านจากที่หัวหน้าหอสมุดเขียนไว้ในเสวนาศิลปากร ฉบับเก่าๆ แทนแล้วกัน หรือสอบถามโดยตรงน่าจะดีกว่า

ส่วนอิช้านถามคำเดียวว่าได้เงินเดือนเท่าเดิมมั็ย บอกว่า เท่า หรืออาจมากกว่า อาจ ก็หมายถึงเป็นไปได้และไม่ได้ แต่ที่แน่ๆ ไม่มีลด โอเคคำตอบพอแล้ว

Previous Posts

Blog visitors

Visits today: 38

Tags

blog CONSAL KPI PULINET การจัดการความรู้ การดูแลสุขภาพ การทำงาน การท่องเที่ยว การบริการ การปฏิบัติงานล่วงเวลา การประชาสัมพันธ์ การพัฒนาตนเอง การพัฒนาบุคลากร การลงรายการ การศึกษาดูงาน การอ่าน การเรียนออนไลน์ กิจกรรมสำหรับเด็ก กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน กิจกรรมห้องสมุด ความรู้ทั่วไป ความสุข ค่ายห้องสมุด งานบริการ ธรรมะ นวนิยาย นักเขียน บรรณารักษ์ บริการชุมชน ประกันคุณภาพ ภาพถ่าย ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยศิลปากร ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ วัด วันสำคัญ วารสาร สัมมนา สุขภาพ หนังสือ หนังสือบริจาค หนังสือและการอ่าน หอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ ห้องสมุด ห้องสมุด 24 ชั่วโมง

Authors