Tag Archives: หนังสือบริจาค

Sharing…หนังสือเพื่อแบ่งปัน จากงานประจำสู่การแบ่งปันความสุขในการอ่าน

งานหนังสือบริจาค เป็นงานที่จะว่าง่ายก็ง่าย จะว่ายากก็ยาก ในแต่ละวัน แต่ละเดือน ตลอดทั้งปีจะมีหนังสือบริจาคเข้ามาที่ฝ่ายวิเคราะห์ฯ จำนวนน้อยบ้าง มากบ้าง มีทั้งหนังสือเก่า หนังสือใหม่

       ขั้นแรก  ผู้ปฏิบัติงานต้องคัดเลือกจากสภาพของหนังสือก่อน เช่น หนังสือมีสภาพเก่า หรือ ขาด หรือ มีรอยขีดเขียน จนใช้การไม่ได้หรือไม่ แต่บางครั้งเป็นหนังสือใหม่ก็จริงแต่เนื่องจากเจ้าของเดิมใช้อ่านอาจมีรอยขีดเขียน หรือฉีกขาด ถ้าหากพิจารณาแล้วเห็นว่า ควรนำออกบริการ หนังสือขาดก็นำไปซ่อม มีรอยขีดเขียนที่สามารถลบได้ก็ลบ แต่ถ้ามากเกินไปก็ต้องตัดใจ หรือหนังสือที่ถ่ายเอกสารมาอ่านเป็นการส่วนตัวเมื่อใช้เสร็จแล้วก็นำมาบริจาคต่อ ก็ไม่สามารถนำออกบริการได้เนื่องปัญหาของลิขสิทธิ์

หนังสือบริจาค

หนังสือบริจาค คือ หนังสือที่มีบุคล หน่วยงาน นำมาให้ห้องสมุด หรืออภินันทนาการแก่ห้องสมุด เพื่อประโยชน์ของการบริการและการใช้งานต่อไป เป็นหนังสือที่ห้องสมุดได้มาเปล่า โดยไม่เสียค่าใช่จ่ายในการจัดหามาบริการในห้องสมุด โดยส่วนใหญ่จะส่งตรงมาที่หอสมุดหรือ อาจติดต่อขอบริจาคมาที่ห้องสมุด หนังสือบริจาค บางเล่มไม่มีจำหน่ายทั่วไปเพราะเป็น หนังสือที่ผลิตในงานเฉพาะ เช่น หนังสืองานศพหรือหนังสือรายงานประจำปี ตีพิมพ์เนื่องในโอกาสพิเศษ เป็นต้น

หนังสือบริจาคต่อจะ Go Inter ไปมหาวิทยาลัยภูมินทร์ กรุงพนมเปญ ประเทศกัมพูชา

          จากการที่ได้ไปออกงาน Friends of Library ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เมื่่อวันที่ 15-16 ธันวาคม 2560 มีกลุ่มคนหลากหลายที่มีใจรักการอ่านมาเลือกหาหนังสือที่ตนชอบและเลือกเผื่อไปให้คนที่เรารักอีกด้วยนับว่าเป็นงานที่เพื่อน Friends ทุกสถาบันที่อยู่ในเครือข่ายต่างรวบรวมหนังสือที่ให้ความรู้ทางวิชาการ หนังสืออ่านเล่น หรือตำราเรียน ที่น่าอ่าน น่าสนใจมาให้บริจาคต่อกันมากมายและที่สำคัญที่สุดคือเราได้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายที่รักการอ่านจริงๆ หรือบางคนมาแล้วหาหนังสือที่ตัวเองต้องการแล้วไม่ได้ เราก็เลยถือโอกาสสัมภาษณ์ว่าหนังสือที่เขาต้องการเป็นหนังสือประเภทไหน ต้องการไปทำอะไร ที่ไหน อย่างไร จากการที่ได้เข้าร่วมในงาน Friends ในครั้งนี้ หอสมุดพระราชวังสนามจันทร์สามารถหาสถานที่ ที่จะนำหนังสือไปบริจาคต่อให้ตรงกับความต้องการของผู้รับบริจาคต่ออย่างแท้จริง

หนังสือบริจาค KPI ที่ได้รับล่าสุด

21/07/2017
Posted by rungtiwa

          จากการที่ได้รับงานใหม่ซึ่งป็นงานที่ท้าทายและต้องมานั่งคิดว่าเราจะทำอย่างไรกับหนังสือบริจาคที่ได้รับจากหลาย ๆ หน่วยงานหรือบุคคลที่นำมาบริจาคให้โดยตรง ซึ่งมีมากมายอยู่บนฝ่ายวิเคราะห์ฯ ซึ่งงานหนังสือบริจาคนี้เป็นหน้าที่ัรับผิดชอบในกรณีที่แตกต่างกัน เช่น

1). หนัวหน้าฝ่ายวิเคราะห์ฯจะรับผิดชอบในเรื่องกรประเมินคุณค่าหนังสือบริจาค ด้านการตรวจสอบความซ้ำซ้อน และต้องเป็นหนังสือที่่ตรงกับสาขาวิชาที่มหาวิทยาลัยเปิดสอนหรือเป็นหนังสือทั่วไปที่พิจารณาแล้วว่าสามารถให้ความรู้และเป็นประโยชน์ต่อการเรียนการสอนของนักศึกษาและบุคคลทั่วไปที่เข้ามาใช้บริการของหอสมุดฯ

2). หัวหน้างานจัดหาจะมีหน้าที่เสาะแสวงหาหน่ายงานหรือโรงเรียน และแหล่งอิ่น ๆ ที่มีความต้องการหนังสือ และต้องการหนังสือประเภทอะไรบ้าง แล้วส่งให้เจ้าหน้าที่งานเทคนิคจัดเตรียมหนังสือให้

3). เจ้าหน้าที่ตรวจออก มีหน้าที่คัดแยกหนังสือที่ได้รับบริจาคมาเบื้องต้น เช่น หนังสือที่คัดเลือกต้องเป็นหนังสือที่อยู่ในสภาพดี กระดาษไม่กรอบ ไม่มีรอยขีดเขียน ต้องไม่เป็นฉบับ Copy  แล้วนำมาเย็บเล่มใหม่ เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาเรื่องการละเมิดลิขสิทธิ์ และหนังสืออยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานได้

หนังสือเพื่อการแบ่งปัน

21/09/2014
Posted by Ekanong Duangjak

:mrgreen:  กิจกรรมที่ฝ่ายวิเคราะห์ฯ หอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ ทำมาตลอด คือ การบริจาคหนังสือต่อ โดยฝ่ายวิเคราะห์ฯ เล็งเห็นว่า ในแต่ละปีหอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ของเรานั้น ได้รับบริจาคหนังสือจากผู้ใช้บริการเป็นจำนวนมาก โดยหนังสือบางส่วนหอสมุดฯ ได้คัดเลือกนำออกบริการให้แก่ผู้ใช้บริการ ภายในหอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ และจะมีหนังสือบางส่วนที่ไม้ได้ออกบริการ ด้วยเหตผล เช่น 1) หนังสือที่บริจาคมาทีจำนวนหลายฉบับ หอสมุดฯ จะจัดเก็บไว้ 3-5 ฉบับ ส่วนที่เหลือก็จะเก็บในกล่องไว้ หรือ 2) หนังสือบางเล่มที่รับมาเนื้อหาไม่ตรงกับสาขาวิชาที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยศิลปากร เป็นต้น

ไปใกล้ๆ แค่ตลิ่งชัน

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) จัดงาน Friends of Library จัดขึ้นเมื่อวันที่ 7–9 มิถุนายน 2555 นอกจากหอสมุดในทุกวิทยาเขตของสำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร แล้วยังมีห้องสมุดอื่นๆ ที่เป็น Friends มาร่วมด้วยช่วยกันมากกว่าปีที่ผ่านมา

ลิขสิทธิ์

ลิขสิทธิ์ หมายถึง สิทธิทางวรรณกรรม ศิลปกรรมและประดิษฐกรรม ซึ่งผู้เป็นต้นคิดได้รับการคุ้มครองตามกฎหมาย; (กฎ) สิทธิแต่เพียงผู้เดียวที่กฎหมายรองรับให้ผู้สร้างสรรค์กระทำการใดๆ เกี่ยวกับงานที่ตนได้ทำขึ้น อันได้แก่ สิทธิที่จะทำซ้ำ ดัดแปลง หรือนำออกโฆษณาไม่ว่าในรูปลักษณะอย่างใดหรือวิธีใด รวมทั้งอนุญาตให้ผู้อื่นนำงานนั้นไปทำเช่นว่านั้นด้วย (พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2542 หน้า 1013)

ดูเหมือนว่าบรรณารักษ์อย่างดิฉันจะยึดมั่น ถือมั่นกับบางข้อความเป็นพิเศษ ในกฎหมายลิขสิทธิ์ที่บอกว่า …

พ.ร.บ.ลิขสิทธิ์ 2537 มาตรา 34 การทำซ้ำงานอันมีลิขสิทธิ์โดยบรรณารักษ์ห้องสมุดที่ไม่ถือเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ ได้แก่

Previous Posts

Authors