Tag Archives: ห้องสมุด

ว่าด้วยอนาคต

เมื่อวันที่ 14-15 กุมภาพันธ์ 2561 ที่ผ่านมาดิฉันได้ไปอบรมและประชุม ประชุมวิชาการประจำปี TK Forum 2018 แต่จะขอเล่าเรื่องไปส่วนไปสัมมนาก่อนเพราะกำลังสนุกสนานกับการคิดถึงอนาคต เรื่องที่จะเล่าเป็นการบรรยายของ Steve O’Connor เรื่อง Library Management in Disruptive Times-Skill and Knowledge for an Uncertain Future วิทยากรมาจากมหาวิทยาลัยชาร์ลสจวร์ต ประเทศออสเตรเลีย เป็นบรรณาธิการวารสาร Library Management เป็นผู้เขียนและบรรณาธิการหนังสือเรื่อง “Library Management in Disruptive Times” มีเอกสารให้อ่านได้ที่ http://tkforum.tkpark.or.th/short_steve/Steve และมีการสรุปเรื่องราว/จับประเด็นเป็นรูปภาพประกอบ (Visual Story Teller)ด้วยการวาดสดชนิดพูดปั้บ เสร็จปุ๊บให้ได้ถ่ายรูปนำไปใช้กัน ดิฉันเคยพบการทำแบบนี้กับการสัมมนาของต่างชาติ ครั้งนี้เป็นงานของคนไทยจึงรู้สึกดีใจ ลองชมผลงานได้ที่ https://www.picturestalk.net/

ต้องให้ใครเปลี่ยน?

เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้เชิญท่านอธิการบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วันชัย สุทธะนันท์ มาบรรยายเรื่องการปรับโครงสร้างส่วนงานภายหลังการเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐโดยมหาวิทยาลัยศิลปากร ชื่องานออกจะยาวๆสักหน่อย แต่พวกเราจะพูดกันแบบสั้นๆว่า “ปรับโครงสร้าง” จุดมุ่งหมายคือให้ทุกคนได้เข้าใจไปในทิศทางเดียว เพราะถึงเวลาแล้วที่จะต้องเกิดขึ้นจริง

 

เพราะก่อนหน้านี้คงได้ฟังจากหลายๆฝ่ายมากหน้าหลายตา บางครั้งอาจเก็บความในส่วนที่ตนเองพึงใจ ซึ่งแล้วแต่ว่ามักชอบแบบไหน ดีกรีของการตื่นตัวจึงแตกต่างกัน ครั้งนี้จึงเป็นการปรับให้อยู่ในระดับเดียวกัน เพราะมีตัวอย่างที่ใกล้ตัวและเป็นจริง

 

ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี

ในการประชุมกลุ่มวิเคราะห์ฯ ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 3/2560 ได้เป็นตัวแทนของหอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ เดินทางไปประชุมครั้งนี้ที่ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี ระหว่างวันที่ 7-9 มิถุนายน 2560 ระยะเวลา 3 วันนี้ ได้มีการบรรยายเรื่อง RDA โดยคุณนันทพร ธนะกูลบริภัณฑ์ รับหัวเรื่องที่อนุมัติจากคณะทำงานกลุ่มฯ และสิ่งที่ขาดไม่ได้ก็คือ การศึกษาดูงานสำนักห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี

เรื่องราวรอบๆห้องสมุด

13/07/2017
Posted by Pong

บรรณารักษ์ เป็นตำแหน่งที่ทำหน้าที่ต้องดูแลภารกิจหลักของห้องสมุด ซึ่งได้แก่ การจัดหา การจัดเก็บ และการให้บริการ  ภารกิจเหล่านี้จะมีมุมที่ต้องปรับเปลี่ยนเพื่อให้เข้ากับยุคสมัยและความก้าวหน้าของเทคโนโลยี ที่เราต้องทำตัวให้พร้อมเสมอ

 

สมัยก่อนผู้ใช้บริการมักเรียกทุกคนที่ทำงานในห้องสมุดว่า บรรณารักษ์ ปัจจุบันหากสังเกตจะพบว่าผู้ใช้วัยใสๆ จะเรียกเราว่า พี่ห้องสมุด / บรรณารักษ์อาจเป็นคำที่ยาก บางคนอาจไม่รู้จักเลย หรือบางคนไปสับสนกับคำว่า “ภัณฑารักษ์”

 

นอกจากชื่อตำแหน่งจะยากแล้วเรายังมีศัพท์แสงที่เราใช้กันอย่างเคยชินทั้งภาษาไทยและทับศัพท์ในภาษาอังกฤษมากมาย เมื่อสองวันก่อนนักศึกษาส่งแบบสอบถามมาให้พิจารณา แล้วพบคำว่า “ล่วงเวลา” ดิฉันถามกลับมาไปว่า มนุษย์ธรรมดาๆคนนึงที่เข้ามาใช้ในห้องสมุดเข้าใจหรือไม่ว่า “ล่วงเวลา” คืออะไร???

Library makes us smart!

31/08/2016
Posted by kobkul

ในงานเปิดบ้านห้องสมุด (Library’s step) (อีกแล้ว!)  ผู้บริหารของห้องสมุดทั้งอดีตและปัจจุบัน อาจารย์  ต่างมีความคิดเห็นไปในทางเดียวกันว่า ห้องสมุดทำให้เราฉลาดขึ้น..ผู้มีเกียรติของห้องสมุดจำนวน  5  ท่าน ต่างให้ความคิดเห็นเกี่ยวกับห้องสมุด ดังนี้

  1.  รองศาสตราจารย์ ดร.คณิต  เขียววิชัย รองอธิการบดีพระราชวังสนามจันทร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

“ห้องสมุดเป็นแหล่งรวมองค์ความรู้ ที่มาจากหลาย ๆ ด้าน คนที่คุ้นเคยเชื่อมโยงกับห้องสมุดและอยากรู้ จะคิดถึงห้องสมุดเป็นอันดับแรก ทำให้เป็นคนทันสมัย สามารถเปลี่ยนแปลงให้สอดคล้องกับสังคมในยุคศตวรรษที่ 21  สามารถใช้ความรู้เป็นฐานในการทำงานพัฒนาตนเอง ยิ่งตอนนี้เป็นเรื่องของ Knowledge base development ทั้งเรื่องบุคคล ชุมชน ทุกส่วนนี้ต้องใช้ความรู้เป็นฐานเป็นปัจจัยให้เห็นว่า ห้องสมุดทำให้คนในชุมชนทุกระดับชั้นเป็นคนทีทันสมัย มีความสง่างาม มีความรอบรู้และเข้าใจในการเปลี่ยนแปลงของโลกยุคปัจจุบัน ทำให้ช่องว่างระหว่างวัย ระหว่างชนชั้นในสังคมน้อยลง”

รูปแบบห้องสมุดยุคใหม่ 2015

จากการประชุมวิชาการเรื่อง Online Information & Education Conference 2015    จัดโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักกิจการพิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต   สถานที่  ณ ห้องประชุมรักตะกนิษฐ  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต วันที 7 -8 เดือน  พฤษภาคม  พ.ศ. 2558  เวลา 9.00 -16.30 น.

ป้ายประกาศ…ที่ต้องประกาศ

16/06/2014
Posted by Narumon Boonyanit

st1-horz-vert
องคาพยพ คนส่วนมากอ่านว่า อง-คา-พะ-ยบ
แต่ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.๒๕๔๒ หน้า ๑๓๒๑
แจงไว้ดั่งนี้ คำอ่าน คือ องคาบพะยบ, องคาพะยบ เป็นคำนาม
แปลว่า ส่วนน้อยและใหญ่แห่งร่างกาย, อวัยวะน้อยใหญ่ มาจากภาษา ป. คือ ปาลิ หรือ บาลี

ฉันใดก็ฉันนั้นในองค์กรใดใด ย่อมมีส่วนประกอบของหน่วยงานภายใต้
อันเป็นองคาพยพ น้อยบ้าง ใหญ่บ้าง ตามภาวะปัจจัย

Previous Posts

Blog visitors

Visits today: 40

Tags

blog CONSAL KPI PULINET การจัดการความรู้ การดูแลสุขภาพ การทำงาน การท่องเที่ยว การบริการ การปฏิบัติงานล่วงเวลา การประชาสัมพันธ์ การพัฒนาตนเอง การพัฒนาบุคลากร การลงรายการ การศึกษาดูงาน การอ่าน การเรียนออนไลน์ กิจกรรมสำหรับเด็ก กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน กิจกรรมห้องสมุด ความรู้ทั่วไป ความสุข ค่ายห้องสมุด งานบริการ ธรรมะ นวนิยาย นักเขียน บรรณารักษ์ บริการชุมชน ประกันคุณภาพ ภาพถ่าย ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยศิลปากร ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ วัด วันสำคัญ วารสาร สัมมนา สุขภาพ หนังสือ หนังสือบริจาค หนังสือและการอ่าน หอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ ห้องสมุด ห้องสมุด 24 ชั่วโมง

Authors