มองเมืองนครปฐม ผ่านสายตาชาวฝรั่งเศส : ตอนที่ 1

ภาพถ่ายโบราณภาพนี้ นับเป็นภาพประวัติศาสตร์ที่หายากภาพหนึ่ง ก่อนจะอธิบายถึงภาพ ขออนุญาตแจ้งที่มาของภาพ เพื่อเป็นเกียรติ และแสดงความอาลัยต่อการจากไป ของ อ.Laurent Hennequin อดีตอาจารย์ประจำภาควิชาภาษาฝรั่งเศส คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ซึ่งจากไปชั่วนิรันดร เหตุเพราะประมาทของผู้อื่น การสูญเสียท่านไปนั้นยังความอาลัย ไม่เพียงแค่บุคลากรในภาควิชา

เปรียบเทียบวัตถุจากเรือโบราณพนมสุรินทร์ กับวัตถุที่พบในแหล่งเรือจมบริเวณริมถนนบึงกุ่ม นครปฐม

นครปฐม เป็นดินแดนทวารวดี ซึ่งมีการพบวัตถุโบราณ อันเกี่ยวข้องมากมาย ซึ่งนอกจากจะพบได้ทั่วไปในบริเวณ เมืองโบราณแล้ว ยังพบในเส้นทางคมนาคมหลักสมัยโบราณ คือทางน้ำ ดังที่พบในแหล่งเรือจมบริเวณริมถนนบึงกุ่ม บ้านสระอ้อ ม.2 ต.ธรรมศาลา ซึ่งจะนำเสนอภาพเปรียบเทียบวัตถุ จากเรือโบราณพนมสุรินทร์ ต.พันท้ายนรสิงห์

ซ่งทะเดิ่ง…ประเพณีแห่ฉัตรรับพระพุทธองค์ ของชาวกะเหรี่ยง

  ทุกปีหลังจากวันออกพรรษา ชาวกะเหรี่ยง อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี แต่ละหมู่บ้าน จะมีประเพณีที่ในภาษากะเหรี่ยงเรียกว่า “ซ่งทะเดิง” หรือ ชุมชนกะเหรี่ยงบางแห่งชาวบ้านแปลงเรียกแบบไทยๆ ว่า “แห่ฉัตรรับพระพุทธองค์” หรือ “แห่พุ่มดอกไม้ ”

เจริญศรัทธา…สะพานแห่งศรัทธาของผู้เจริญ

การประดับประดา “สะพานเจริญศรัทธา” ในวันพระราชพิธีเปิดสะพาน      ซุ้มประตู (ภาพขวา หากสังเกตจากภาพนำเรื่องจะเห็นอยู่ตำแหน่งกลางภาพไกลๆ)  ซุ้มนี้สร้างขึ้นประดับในโอกาสเสด็จฯ เปิด “สะพานเจริญศรัทธา” และเสด็จฯ ข้ามมานมัสการพระปฐมเจดีย์  เป็นซุ้มที่สร้างด้วยไม้แกะสลัก เลียนแบบซุ้มประตูทิศเหนือ (ภาพซ้าย)